Halvtidsseminarium

Vår doktorand Karina Malm har halvtidsseminarium på sitt avhandlingsarbete fredagen den 11 december klockan 10 i föreläsningssalen på reumatologiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus i Lund. Karinas arbete handlar om levnadsvanor, funktion och livskvalitet vid reumatoid artrit. Hon har ett första publicerat arbete som visade att den smärta och funktion som patienter har vid debuten av sjukdomen spelar roll för hur funktionshinder utvecklas på lång sikt. I en andra studie, som precis skickats in för publicering, använder Karina kvalitativ metodik för att fördjupa kunskapen kring sambanden mellan levnadsvanor och livskvalitet.

Granskare vid halvtidsseminariet är med dr Elisabet Lindqvist och docent Petra Svedberg.

Länk till abstrakt inför halvtidsseminariet.