Styrelse

Styrelsen för Insamlingsstiftelsen för reumatologisk forskning vid Spenshult (FoU Spenshult) består av sex ledamöter som representerar universitet, politik, näringsliv samt intressenterna i verksamheten: Reumatikerförbundet och Region Halland. Ordförande i styrelsen är Leni Björklund.

Styrelsens ledamöter 2022.

Rikard Larsson, Ordförande, Riksdagsledamot, vice ordförande i Socialförsäkringsutskottet. Tidigare regionråd i Region Skåne och då bland annat ledamot i Södra Regionvårdsnämnden.

Ulrika Jörgensen, Riksdagsledamot, suppleant i kultur-och socialutskottet och ledamot i Smer, Statens medicinsk-etiska råd.

Sofia Hagel, ledamot i Reumatikerförbundets förbundsstyrelse, disputerat i reumatologi och chefsfysioterapeut vid Skånes universitetssjukhus.

Anders Bengtsson, Professor i reumatologi och avdelningschef vid avd. för Reumatologi och molekylär skelettbiologi, Institutionen för Kliniska Vetenskaper Lunds Universitet och Reumatologiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus Lund.

Anna Nilsdotter, Docent i ortopedi och verksamhetschef för ortopedkliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.