Ann Bremander blir professor vid Högskolan i Halmstad

Ann professor webAnn Bremander har den 1 februari tillträtt en tjänst som professor i biomedicin, med inriktning mot fysisk aktivitet och träning, vid Högskolan i Halmstad. Ann, som har grundutbildning som såväl sjuksköterska som sjukgymnast, disputerade 2006 vid Lunds Universitet med avhandlingen ”Lower extremity function i arthritis”.

Hon har efter detta varit en av de drivande bakom utvecklingen av FoU Spenshult och har även starkt bidragit till vår mångåriga samverkan med Högskolan i Halmstad. En samverkan som nu har stora förutsättningar att ytterligare utvecklas genom gemensamma projekt och doktorander.