Populärvetenskap

Här vill vi presentera vår verksamhet och våra resultat, men också sprida kunskap kring sjukdomar i muskler, leder och skelett, populärvetenskapligt.

Sjuksköterskemottagning – säker och effektiv av Ingrid Larsson.

Vad är Spondylartrit? av Emma Haglund, Ann Bremander och Stefan Bergman

Vad är artros? av Maria Andersson

Hälsofrämjande fysisk aktivitet för alla! av Emma Haglund, Ann Bremander och Karina Malm
Idag vet vi att hur aktiva vi är och i vilken utsträckning vi är igång och rör oss på oss har stor betydelse för hälsan. Läs mer…

Personcentrerad vård av Ingrid Larsson.
Att leva med en reumatisk sjukdom påverkar patienters fysiska funktion dessutom påverkas känslomässiga, psykologiska och sociala aspekter med inverkan på patienters hela livssituation. Läs mer…

Föreläsningar

Vad är en smärttröskel och kan smärttrösklar påverkas av tex övervikt? Doktorand Charlotte förklarar