Projekt

Tät Kontrollstudie vid Reumatoid Artrit

Tät kontrollstudien är en pågående studie med syfte att studera om enbart en tät uppföljning, i början av sjukdomsförloppet, kan öka remissionsfrekvensen (andel patienter med ingen / låg sjukdomsaktivitet) hos patienter med nydebuterad reumatoid artrit.

Bättre anti-reumatisk farmakoterapi (BARFOT)

BARFOT är en multicenterstudie av patienter med nyupptäckt reumatoid artrit som startade 1992. Patienter inkluderades i studien fram till 2006 och har följts/följs med regelbundna uppföljningar under 15 år. De reumatologenheter som deltar i BARFOT är: Helsingborg, Kristianstad, Capio Movement (Spenshult), Sahlgrenska/Mölndal, Kalmar och Karolinska/Huddinge. Totalt ingår ca 2800 patienter i studien.

Smärta, sömn och hälsa hos ungdomar i skola och samhälle (SUS)

Det övergripande syftet med projektet är att undersöka longitudinella samband mellan kronisk muskuloskeletal smärta och hälsa, sömn, stress, ångest, depression och fysisk aktivitet hos ungdomar från ett gymnasium i södra Sverige.

Inflammatorisk ryggsjukdom – spondylartrit och dess konsekvenser för individ och samhälle

Inflammatorisk ryggsjukdom; spondylartrit (SpA) är en av de vanligaste reumatiska sjukdomarna och förekommer hos 0,45 % av befolkningen i Sverige. SpA innefattar flera olika diagnoser där ankyloserande spondylit (AS), odifferentierad spondylartrit (USpA) och psoriasisartrit (PsA) är de största grupperna. Trots modern behandling leder sjukdomen många gånger till begränsningar av arbetsförmåga och påverkan på livskvaliteten med konsekvenser för såväl den enskilde som samhället. Aktuellt projekt syftar övergripande till att lära oss mer kring vilka konsekvenser sjukdomen för med sig för såväl individ som samhälle.

HALLOA – en pågående studie som följer personer med symtomatisk knäartros under 5 år

I studien HALLOA (Halländska knä OA kohorten) studeras den tidiga sjukdomsprocessen av knäartros. Studien är en femårig kohortstudie där deltagarna både gör kliniska mätningar t.ex. muskelstyrka, funktionstest och smärttröskelmätning men tar även blodprov, röntgen och fyller i frågeformulär. I kohorten ingår 310 personer i åldern 30–60 år.

Bättre omhändertagande för patienter med tidig RA

För att bättre förstå patienters behov av vård och behandling har 80 personer intervjuats. De kommer från Sverige, Belgien och Nederländerna och har precis startat sin reumatiska behandling.

Malmö Youth Sport Study & Halmstad Youth Study

Det övergripande syftet med projektet är att undersöka hur muskuloskeletal smärta (frekvens, intensitet och distribution) påverkar hälsa och idrottsprestation hos ungdomar från ett idrottshögstadium i Malmö samt ungdomar från två högstadier i Halmstad.