Historik

FoU Spenshult är sedan 2014 lokaliserat i anslutning till Vårdcentralen Bäckagård i Halmstad. Verksamheten bedrevs tidigare under närmare 15 år vid Spenshult sjukhus utanför Halmstad. Spenshults sjukhus var ett specialistsjukhus för patienter med reumatiska sjukdomar. Genom en särskild satsning på forskning och utveckling (FoU) vid sjukhuset skapades 1999 en tydlig struktur och organisation för forskningen med syftet att nå god nationell och internationell nivå. Denna från universitet och högskolor fristående forskningsenhet har därefter successivt vuxit och utvecklats.

2007 blev FoU Spenshult en egen insamlingsstiftelse som var organisatoriskt fristående från sjukhuset. När Spenshults sjukhus under sommaren 2014 stängde sin kliniska verksamhet förändrades förutsättningarna för forskningen, men dörren öppnades också för nya möjligheter. Genom flytten till lokaler i anslutning till en av Region Hallands vårdcentraler behölls en klinisk koppling. Det stärkte också möjligheterna till att vidareutveckla primärvårdsinriktad forskning kring framför allt sjukdomar i rörelseapparaten.