Vår medarbetare Ingrid Larsson fick andrapris i Vårdförbundspriset

83f49490d2c2d231_orgBild: Alma Kastlander, Vårdförbundet

Vår medarbetare Ingrid Larsson, sjuksköterska och lektor i omvårdnad vid Halmstad Högskola, har med en mycket hedrande andraplats i Vårdförbundspriset 2015 erhållit en prissumma på 100 000 kronor

Ingrid får priset för sitt arbete kring personcentrerad vård inom reumatologi, där hon startat upp och även, som del i sitt avhandlingsarbete, studerat effekterna av en sjuksköterskeledd mottagning. Studierna visade att det, utan skillnad i det medicinska resultatet, gick att byta ut vartannat läkarbesök mot ett sjuksköterskebesök för patienter som följdes upp avseende viss avancerad reumatologisk behandling. Patienterna uppfattade samtidigt att de fick en mer komplett vård, när de även fick möta en sjuksköterska. Detta skedde också till en sammantaget betydligt lägre kostnad.

”Det är förstås med stor glädje som vi på FoU Spenshult gratulerar Ingrid till det mycket välförtjänta priset. Att Ingrid dessutom vetenskapligt visat att det är ett säkert och effektivt arbetssätt, skapar goda förutsättningar för att införa det i vården”, säger Stefan Bergman, forskningschef på FoU Spenshult.

Vårdförbundspriset i samarbete med Folksam

Vårdförbundspriset instiftades 2009 och delas årligen ut av Vårdförbundet i samarbete med Folksam. Syftet med priset är att stimulera och synliggöra den utvecklingskraft som finns bland Vårdförbundets medlemmar. Med priset vill Vårdförbundet särskilt uppmärksamma insatser som bidrar till att personcentera vården och som i förlängningen leder mot det paradigmskifte Vårdförbundet vill se i vården. Med prissumman 500 000 kronor är priset ett av Sveriges största inom vårdområdet.

Priset går till en eller flera av kandidaterna som valts ut av en expertjury. I år delades priset ut på Vårdgalan den 4 november i samband med Kvalitetsmässan i Göteborg.

Den totala prissumman på 500 000 kronor delades i år så att 200 000 kronor gick till förstapristagarna och 300 000 kronor delades lika mellan de tre övriga nominerade.

Länk till Vårdförbundets pressmeddelande.