Margareta Törnblom

Doktorand

Profession: Fysioterapeut
Akademisk examen: Kandidatexamen i sjukgymnastik (2012), Medicine masterexamen i fysioterapi (2020)

Affiliering och forskargrupper
Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Sektionen för Reumatologi, Lund, Sverige

Enheten för rehabilitering, Verksamhetsområde Ortopedi på Helsingborgs lasarett, Skånes sjukhus Nordväst, Region Skåne, Sverige.

Kontakt: margareta.tornblom@fou-spenshult.se


Mitt kliniska arbete på Ortoped- och fysioterapimottagningen i Helsingborg består främst av bedömningar och i viss mån rehabilitering efter operation, trauma och/eller överbelastningsskador i nedre extremitet. Mitt specialintresse för knäskador och knäbesvär har lockat mig in i forskningens värld. Mina forskningsprojekt syftar till att öka kunskapen om tidig, icke traumatisk knäsmärta och utveckling av symtomatisk knäartros. Detta genom att i HALLOA-studien undersöka och jämföra kliniska diagnoskriterier för symtomatisk knäartros, samt studera hur frisk- och riskfaktorer kopplat till individers rörelsebeteende på fritid och arbete påverkar artrosprocessen. En ökad insikt kan bidra till ett förbättrat förebyggande arbete till exempel med tidigare rehabiliteringsinsats av fysioterapeut.

Forskningsprojekt
HALLOA
Publikationer
Abstract EULAR 2019