HALLOA – en pågående studie som följer personer med symtomatisk knäartros under 5 år

I studien HALLOA (Halländska knä OA kohorten) studeras den tidiga sjukdomsprocessen av knäartros. Studien är en femårig kohortstudie där deltagarna både gör kliniska mätningar t.ex. muskelstyrka, funktionstest och smärttröskelmätning men tar även blodprov, röntgen och fyller i frågeformulär. I kohorten ingår 310 personer i åldern 30–60 år.

Artros, långvarig utbredd smärta och fetma är alla vanliga tillstånd men behandlas ofta som separata sjukdomstillstånd trots att det finns kunskap som tyder på samband mellan dessa tillstånd. Tillstånden är också några utav de hälsoutmaningar som samhället står inför. För att kunna förebygga utvecklingen av artros och den vanligt förekommande långvariga smärtan är det viktigt att studera det tidiga sjukdomsförloppet tillsammans med de möjliga sambanden.

I nuläget finns två doktorander, Charlotte Sylwander och Margareta Törnblom, vars doktorsavhandlingar utgår från HALLOA-kohorten.

Studien leds av Maria Andersson, docent i experimentell reumatologi.