Vad är artros?

Artros är den vanligaste reumatiska sjukdomen och drabbar ungefär 14% av personer mellan 45 och 54. Andelen som insjuknar ökar med stigande ålder, kvinnor är drabbade i högre grad än män. I normalt (icke sjukt) ledbrosk finns det en balans mellan uppbyggnad och nedbrytning av brosket. Sjukdomen artros uppstår på grund av att man får en obalans i omsättningen av ledbrosk, det vill säga cellerna i brosket klarar inte av att producera nytt ledbrosk i samma takt som det bryts ner. Artros påverkar inte bara brosket utan även strukturer runt leden samt benytorna i leden. Allt detta leder till en försämrad funktion samt smärta.

Orsaken till artros är i stora delar okänd, men det man vet är att det finns genetiska komponenter samt att övervikt och fysisk inaktivitet bidrar till att man får artros. Det finns tecken på att artros kan bli den stora folksjukdomen i världen mycket på grund av dess starka koppling med övervikt som ju är ett stort folkhälsoproblem i stora delar av världen. Fet snabbmat och ökande sockerintag gör att detta tenderar att bli ett ändå större problem. Det ökande stillasittandet framför datorer och TV bidrar naturligtvis också.

Vad kan du göra själv för att minska risken för att få artros, men även minska symtomen om du redan har artros?

Att vara fysiskt aktiv minskar smärtan och förbättrar funktionen när man har artros. Det finns även studier som visar att om man är stark i sina lårmuskler minskar risken att få artros. Vad är då fysisk aktivitet? Läs mer om fysisk aktivitet och hur man kan träna och öka sin fysiska aktivitet i ”Hälsofrämjande fysisk aktivitet för alla”.

Stavgang2

Det finns en stark koppling mellan övervikt och artros. Studier visar att risken att få artros i framförallt knän och händer ökar med ökat BMI och att en viktminskning minskar risken att få artros i knäna. Om man redan har artros så kan en minskning av vikten med 10-15% ge en påvisbar reducering av smärtan.

Att öka sin fysiska aktivitet och minska sin vikt är två saker som man själv kan göra för att påverka besvären av artros.