Evelina Sunesson

Forskningsassistent

Folkhälsovetare & Träningsfysiolog
MSc Hälsa livsstil
Filosofie masterexamen i Hälsa livsstil (2020). Filosofie kandidatexamen inom Biomedicin inriktning träningsfysiologi (2018).

Affiliering och forskargrupper
Akademin för Hälsa och Välfärd, Högskolan i Halmstad

Kontakt: evelina.sunesson@fou-spenshult.se, 073 51 87 043
– När träning blir medicin

Utöver mitt arbete ingår jag i ett forskningsprojekt som tillsammans med Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) och Högskolan i Halmstad, utvärderar och studerar träning som behandlingsmetod hos ungdomar med depression.