Välkommen till FoU Spenshults nya hemsida

Här vill vi presentera vår verksamhet och våra resultat, men också sprida kunskap kring sjukdomar i muskler, leder och skelett. Hemsidan är under utveckling så kom gärna tillbaka och upptäck nyheter. Under våren tänker vi lägga ut föreläsningar både i text och som videoinspelningar.

Vi blickar fram mot ett spännande 2013. Under året kommer ett par medarbetare att lägga fram sina avhandlingsarbeten. Sjuksköterskan Ingrid Larsson har studerat betydelsen av mötet mellan patient och sjuksköterska vid avancerad medicinsk behandling av reumatisk sjukdom. Sjukgymnasten Emma Haglund har studerat förekomsten av reumatisk ryggsjukdom och hur denna påverkar fysisk aktivitet och förmågan att vara produktiv på arbetet. Ingrid har planerad disputation den 17 maj och Emma den 8 november.

I samarbete med Reumatikerförbundet utvecklar vi nu projekt där patienterna själva satt agendan för forskningen. Detta skapar nya infallsvinklar på begrepp som hälsa och livskvalitet. Hälsa är också i fokus när vi fördjupar vår samverkan med Högskolan i Halmstad. FoU Spenshult är en viktig samarbetspartner för högskolan när man nu söker forskarutbildningsrättigheter inom ämnet Hälsa och Livsstil.

Under 2013 öppnar vi upp för samverkan med omgivande näringsliv, med en möjlighet att adoptera en forskare. Tanken med detta är att skapa en ömsesidighet i relationen med företag som är intresserade av att stödja forskningen på FoU Spenshult. Även enskilda personer är förstås välkomna att stödja vår verksamhet. Genom åren har vi tagit emot både stora donationer och mindre gåvor. Senast vid årsskiftet fick vi en större donation, som tillsammans med andra bidrag och anslag skapar förutsättningar för nya forskningsprojekt med syftet att ge bättre vård och livskvalitet för personer med sjukdomar i rörelseapparaten.