Två nya docenter vid FoU

Under 2019 blev två av FoUs medarbetare docenter. Ingrid Larsson är docent i omvårdnad vid Högskolan i Halmstad och Maria Andersson är docent i experimentell reumatologi vid Lunds Universitet.