Stefan Bergman

Biträdande forskningschef

Specialistläkare 
Professor i allmänmedicin samt docent i experimentell reumatologi
Doktor i medicinsk vetenskap.


Affiliering och forskargrupper

Kontakt: stefan.bergman@fou-spenshult.se


– När smärtan är sjukdomen

Under mina 35 år som läkare har jag sökt svar på vad som är orsaken till den till synes oförklarliga smärta och trötthet som ger stor ohälsa i alla åldrar. Detta har också varit fokus för mycket av min egen forskning och i de olika nationella och internationella sammanhang där jag varit med som expert.