Stefan Bergman professor vid Högskolan i Halmstad

FoU Spenshults forskningschef Stefan Bergman har på deltid anställts som adjungerad professor i hälsa och livsstil vid Högskolan i Halmstad. Detta är en del i högskolans satsning på forskarutbildning inom området, samtidigt som det utgör en viktig akademisk länk för FoU Spenshult.  Eftersom Stefan i sin roll som forskningschef är anställd av Region Halland innebär det även en möjlighet till stärkt samverkan mellan regionen och högskolan i forskning och forskarutbildning.Forskningen och kompetensen vid FoU Spenshult har uppmärksammats av högskolans ledning och dess forskningsmiljöer och flera medarbetare delar nu sin tid mellan FoU Spenshult och Högskolan i Halmstad.