Sparbanksstiftelsen Kronan Stipendieutdelning

Charlotte Sylwander tredje från vänster övre raden,
Miriam Svensson andra från vänster nedre raden.

Sparbanksstiftelsen Kronan har haft stipendieutdelning där två masteruppsatser från EPIPAIN studien fick ta emot stipendium.

De tilldelade uppsatserna är “The impact of chronic widespread pain on health status and long-term health predictors: a general population cohort study” av Charlotte Sylwander  och “Women’s experience of the journey to chronic widespread pain – A qualitative study”  av Miriam Svensson. Båda masterstudenter vid masterprogrammet inom Hälsa och Livsstil på Högskolan i Halmstad.