Smärta, sömn och hälsa hos ungdomar i skola och samhälle (SUS)

Område/ Områden
Smärta, barn- och ungdomsprojekt

Projekttid
2011-2020

Ansvarig forskare
Stefan Bergman, FoU Spenshult

Involverade forskare och samarbetspartners
Ann Bremander, FoU Spenshult
Sofia Brorsson, FoU Spenshult
Anna-Carin Bergman, FoU Spenshult
Julia Söderström Malmborg, FoU Spenshult
Charlotte Olsson, Högskolan i Halmstad

Externa samarbetspartners
Högskolan i Halmstad

Forskningsanslag
Region Halland och Högskolan i Halmstad

Projektbeskrivning
Syfte
Ungdomar idag rapporterar ökande problem med smärta, sömn, ohälsa och stress. Flickor verkar vara mest utsatta för att drabbas, men problemen har även ökat hos pojkar. Det är viktigt att undersöka huruvida dessa problem samvarierar över tid och om det finns könsskillnader.

Det övergripande syftet med projektet var att undersöka longitudinella samband mellan kronisk muskuloskeletal smärta och hälsa, sömn, stress, ångest, depression och fysisk aktivitet hos ungdomar från ett gymnasium i södra Sverige.

Metod
Ungdomar från en gymnasieskola (n=250) deltog i projektet. Ungdomarna fick i årskurs 1 och i årskurs 3 fylla i frågeformulär om kronisk smärta, hälsa, sömn, stress, ångest, depression och fysisk aktivitet.

Resultat
Kronisk smärta (definierat som smärta mer än 3 månader de senaste 12 månaderna) var vanligt hos gymnasieungdomar både i årskurs 1 (24 %) och vid uppföljningen i årskurs 3 (25 %). En sämre hälsostatus, svåra sömnproblem, ångest och kronisk smärta i årskurs 1 var riskfaktorer för att rapportera kronisk smärta vid 3-årsuppföljningen.

Publikationer

Söderström Malmborg, J. (2020). Pain and health in adolescents and young adults – pieces of a puzzle (Doctoral thesis, Halmstad University Dissertations, no. 73). Lund: Media-Tryck.

Worse health status, sleeping problems, and anxiety in 16-year-old students are associated with chronic musculoskeletal pain at three-year follow-up.
Malmborg JS, Bremander A, Olsson MC, Bergman AC, Brorsson AS, Bergman S.
BMC Public Health. 2019 Nov 27;19(1):1565. doi: 10.1186/s12889-019-7955-y.
PMID: 31771551


Sleeping problems and anxiety is associated to chronic multisite musculoskeletal pain in swedish high school students
J.S. Malmborg, A. Bremander, M.C. Olsson, A.-C. Bergman, S. Brorsson, S. Bergman

Chronic Widespread Pain in Adolescents Is Highly Associated to Stress and Anxiety
Stefan Bergman, Ann Bremander, Anna-Carin Bergman and Sofia Brorsson