Slutseminarium

Ni är varmt välkomna till Julia Söderström Malmborgs slutseminarium. Julia är doktorand i Hälsa och livsstil på Högskolan i Halmstad och anställd på FoU Spenshult.
När: Torsdagen den 13 februari kl.13.15-15.00
Var: Hus J, sal Halda (Högskolan i Halmstad)
Granskare är Sofia Ryman Augustsson, lektor i idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet och Maria Nyholm, docent i folkhälsovetenskap vid Högskolan i Halmstad.

Titel på avhandlingen är: “Pain and health in adolescents and young adults – pieces of a puzzle”
Avhandlingens övergripande syfte är att studera smärta och dess relation till olika hälsorelaterade faktorer hos ungdomar och unga vuxna som går idrottsutbildningar och vanliga utbildningar, samt att studera skillnader mellan män och kvinnor.