Om oss

FoU Spenshult i Halmstad är ett fristående forskningscentrum med målsättningen att vara nationellt och internationellt respekterat vad det gäller epidemiologisk, klinisk och patientnära forskning med fokus på:

  • Artritsjukdomar
  • Artros
  • Smärta

Vår största drivkraft ligger i att ny kunskap kan öka livskvaliteten hos dem vi forskar för, det vill säga personer med olika former av sjukdomar och problem i rörelseapparaten.


Forskningen bedrivs med en multiprofessionell inriktning och med en stark klinisk anknytning, där flera medarbetare själva är verksamma som läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter. Forskningen bedrivs också i nära samverkan med patienter för att sätta deras erfarenheter och patientupplevd nytta i centrum.


FoU Spenshult bedrivs i form av en insamlingsstiftelse i nära samverkan med Reumatikerförbundet och Region Halland. Reumatikerförbundet är dessutom verksamhetens instiftare. Samverkan med flera universitet och högskolor har också varit avgörande för en framgångsrik utveckling, liksom samverkan med flera reumatologiska kliniker i Sverige.

Lämna ett svar