Ny publikation

Inom det halländska Tillväxtprojektet har betydelsen av den tidiga nutritionen för en snabb viktuppgång under första levnadsåret studerats. En snabb viktuppgång var vanligast under de första 6 månaderna. Studien visade att näringstillförsel med flaska och nattmål med modersmjölk var riskfaktorer för en sådan snabb viktuppgång, som i sin tur kan vara en riskfaktor för övervikt senare i livet.

Länk till abstract