Nära sex miljoner till smärtforskningen vid FoU Spenshult

AFA försäkringar delar idag ut 50 miljoner till angelägen forskning om kronisk smärta. Forskningschef Stefan Bergman och FoU Spenshult har i stor konkurrens fått 5916000 kronor för ett projekt som ska hitta metoder att tidigt fånga upp personer som löper risk att utveckla långvarig smärta och rikta rätt åtgärder från början.

Stefan Bergman uttrycker stor glädje över anslaget:
“Långvarig smärta orsakar mycket lidande för den som är drabbad och det är mycket angeläget att få nya metoder att tidigt hitta dessa patienter och kunna rikta åtgärderna rätt från början. AFAs anslag riktar sig till ett projekt där vi tillsammans med de drabbade själva och primärvården ska hitta sådana metoder”.

Länk till information på AFAs hemsida:
http://www.mynewsdesk.com/se/afaforsakring/pressreleases/50-miljoner-kronor-till-unik-satsning-inom-kronisk-smaerta-1177145