Maria Andersson

Forskningschef

Biomedicinsk analytiker

Docent i experimentell reumatologi vid Lunds universitet.
Doktor i medicinsk vetenskap (2009-02-06)


Spenshults FoU, Halmstad
Institutionen Kliniska vetenskaper, avd för reumatologi, Lunds universitet, Lund
BARFOT study group
HALLOA study group
Spenshults artritgrupp

Kontakt: maria.andersson@fou-spenshult.se

– Kunskap ger bättre omhändertagande

Min avhandling handlar om hur man med hjälp av blodprover kan följa broskförstöring hos personer med artros samt patienter med reumatoid artrit (RA).
Efter disputationen har jag fortsatt att studera sjukdomsutvecklingen vid reumatoid artrit och artros både med sjukdomsspecifika mått och blodprover med syfte att förbättra prognostisering och få bättre kunskap om sjukdomsförlopp och sjukdomsmekanismer. Jag har även studerat smärtförekomst och smärtutbredning vid reumatoid artrit och artros.