Malmö Youth Sport Study & Halmstad Youth Study

Områden

Smärta, barn och ungdomar

Projekttid

2013-pågående

Ansvarig forskare Malmö Youth Sport Study

Magnus Dencker, Lunds universitet

Ansvarig forskare Halmstad Youth Study

Ann Bremander, Syddansk Universitet

Involverade forskare och samarbetspartners

Julia Söderström Malmborg, Högskolan i Halmstad

Stefan Bergman, Göteborgs universitet

Charlotte Olsson, Högskolan i Halmstad

Emma Haglund, Högskolan i Halmstad

Externa samarbetspartners

Högskolan i Halmstad, Lunds universitet, Skåne Universitetssjukhus och Malmö Universitet

Projektbeskrivning

Syfte:

Fysisk aktivitet och idrott påverkar hälsan hos ungdomar positivt, men träning kan också öka risken för att uppleva smärta. Ungdomar som deltar i idrott upplever en bättre generell hälsa än de som är fysiskt inaktiva, men rapporterar oftare smärta från muskler och leder, vilket kan ha en negativ inverkan på upplevd hälsa.

Det övergripande syftet med projektet är att undersöka hur muskuloskeletal smärta (frekvens, intensitet och distribution) påverkar hälsa och idrottsprestation hos ungdomar från ett idrottshögstadium i Malmö samt ungdomar från två högstadier i Halmstad.

Målet med projektet är att öka kunskapen kring smärtförekomst hos ungdomar i Skåne och Halland för att i ett längre perspektiv kunna främja folkhälsa.

Metod:

Malmö Youth Sport Study är ett multidisciplinärt projekt med det övergripande målet att studera fysiska, psykologiska och sociala faktorer associerade till fysisk aktivitet. Ungdomar från ett idrottshögstadium i Malmö (n=230) samt en referensgrupp av högstadieungdomar från Halmstad (n=60, Halmstad Youth Study) har deltagit i studierna. Eleverna har följts upp varje termin under tre år med frågeformulär (hälsostatus och smärtförekomst), antropometriska mätningar (estimering av fysisk mognad) och idrottsprestationstester (styrka, explosivitet och snabbhet).

Publikationer

Söderström Malmborg, J. (2020). Pain and health in adolescents and young adults – pieces of a puzzle (Doctoral thesis, Halmstad University Dissertations, no. 73). Lund: Media-Tryck.

Malmborg J.S., Bremander A, Bergman S, Haglund, E & Olsson M.C.. OP0336-HPR Risk factors for persistence and development of frequent musculoskeletal pain in adolescent athletes. Annals of the Rheumatic Diseases 2020;79:206, no Suppl. 1. European E-Congress of Rheumatology EULAR, from June 3, 2020. [abstract accepted to oral presentation]

Ek, S., Wollmer, P., Karlsson, M. K., Peterson, T., Thorsson, O., Olsson, M. C., Malmborg, J.S., & Dencker, M. (2020). Relative Age Effect of Sport Academy Adolescents, a Physiological Evaluation. Sports (Basel), 8(1). doi:10.3390/sports8010005

Malmborg, J.S., Olsson, M.C., Bergman, S., & Bremander, A. (2018). Musculoskeletal pain and its association with maturity and sports performance in 14-year-old sport school students. BMJ Open Sport & Exercise Medicine, 4(1), e000395. doi: 10.1136/bmjsem-2018-000395

Malmborg, J.S., Olsson, M.C., Bergman, S. & Bremander, A. Pain and its association to health, orthorexia nervosa, sports performance, and physical maturity in sport school adolescents. Hertting, K., & Johnson, U. (Eds.) (2017). Proceedings of the Nordic Sport Science Conference – ‘The Double-Edged Sword of Sport: Health Promotion Versus Unhealthy Environments’, p.56-57. Halmstad University, 22-23 November. [abstract accepted to poster session]

Malmborg, J, Olsson, M.C., Bergman, S. & Bremander, A. Daily musculoskeletal pain affects health and sports performance negatively in youth athletes. Medicine & Science in Sports & Exercise, ISSN 0195-9131, E-ISSN 1530-0315, Vol. 49, p. 972-972. American Collage of Sports Medicine (ACSM) Annual Meeting Denver, Colorado May 30 – June 3, 2017. [abstract accepted to poster session]