Kristina Forslind

Senior forskare

Profession: Läkare, reumatolog och internmedicinare
Akademisk titel: Docent i reumatologi vid Lunds universitet.
Akademisk examen: Doktor i medicinsk vetenskap 2003

Affiliering och forskargrupper
Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Sektionen för Reumatologi, Lund, Sverige

BARFOT
Spenshults artritgrupp

SWEFOTKontakt: Kristina.Forslind@med.lu.se, kforslind@hotmail.com

– Bilder som hjälp vid diagnostik och prognos av reumatoid artrit.

Prediktion vid reumatoid artrit: Våra frågeställningar är bla kan vi med hjälp av analyser av antikroppar mot citrullinerad peptid (ACPA), cirkulerande survivin, bentäthetsmätningar (DXR), magnetkameraundersökningar (MR), röntgenundersökningar och datortomografi – undersökningar (CT) ensamma eller i kombination med mer rutinmässigt bestämda demografiska och sjukdomsrelaterade variabler med hög grad av säkerhet i tidigt sjukdomsskede identifiera en patient i risk att utveckla allvarlig RA?