Katarina Aili

Forskare

Fysioterapeut, Ergonom
Med.Dr.
Doktor i medicinsk vetenskap.
Magisterexamen i Ergonomi och MTO (Människa, Teknik och Organisation).


Affiliering och forskargrupper
Högskolan i Halmstad, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)
Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin, arbetshälsa

Kontakt: katarina.aili@fou-spenshult.se; katarina.aili@hh.se; katarina.aili@ki.se

– Hitta risk för ohälsa tidigare

Jag är sjukgymnast med en magisterexamen inom ergonomi, Människa teknik och organisation.Jag disputerade 2015 inom området medicinsk vetenskap, vid avdelningen för arbetsmedicin, på Karolinska Institutet.
Min forskning fokuserar på faktorer som kan agera som tidiga markörer för försämrad smärtprognos och nedsatt arbetsförmåga. Under arbetet med min avhandling, där jag undersökte betydelsen av olika stressmarkörer för smärtprognos och sjukskrivning, väcktes mitt intresse för sömn som en möjlig tidig markör. Smärtproblematik är ett komplext tillstånd, där flera faktorer spelar in och som för vissa får svåra konsekvenser i form av t ex. långvariga sjukskrivningar.