Julia Söderström Malmborg

Forskare

Träningsfysiolog

Biträdande universitetslektor i hälsoinnovation vid Akademin för hälsa och omvårdnad, Högskolan i Halmstad

Filosofie doktorsexamen i Hälsa och livsstil (2020)

Filosofie magisterexamen inom Biomedicin – inriktning fysisk träning och prestation (2014)


Affiliering och forskargrupper
Healthcare Improvement, Akademin för hälsa och välfärd, Högskolan i Halmstad
Kontakt: julia.malmborg@fou-spenshult.se
julia.soderstrom_malmborg@hh.se
– När hälsa blir ohälsa

Som träningsfysiolog intresserade jag mig tidigt för gränslandet mellan hälsa och ohälsa inom idrottens värld, vilket jag fick möjlighet att utforska i mitt avhandlingsprojekt. Min avhandling handlar om smärta hos ungdomar och unga vuxna inom idrottsutbildningar och mer generella utbildningar, samt hur smärta samvarierar med olika hälsorelaterade faktorer så som livskvalitet, fysisk aktivitet, idrottsprestation, tillväxt, kost, sömn och ångest. Det är viktigt att förstå hur dessa faktorer påverkar smärta så vi kan utveckla förebyggande insatser som möjliggör fysisk aktivitet livet ut. Min forskning kommer att fortsatt fokuseras på barn och ungdomars upplevelse av smärta och hälsa.

Forskningsprojekt
Smärta, sömn och hälsa hos ungdomar i skola och samhälle (SUS) (länk)
Malmö Youth Sport Study & Halmstad Youth Study (länk)
Tillväxtprojektet (länk)

[button link=”https://www.fou-spenshult.se/category/julia-malmborg/” size=”small” text=”grey”]Publikationer[/button]

[button link=”https://www.fou-spenshult.se/2998-2/” size=”small” text=”grey”]Tillbaka[/button]