Julia Söderström Malmborg har spikat sin avhandling

Julia Söderström Malmborg har i veckan som gått spikat sin avhandling med titeln ”Pain and health in adolescents and young adults – pieces of a puzzle”.

Julia är inskriven doktorand inom forskningsområdet Hälsa och livsstil på Högskolan i Halmstad, men anställd vid FoU Spenshult. Doktorandprojektet har varit ett samarbete mellan de två forskningsmiljöerna Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS) och Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI) vid högskolan samt FoU Spenshult. Detta innebar att Julia spikade upp sin avhandling två gånger på högskolan i torsdags (17/9) och på FoU Spenshult i fredags (18/9).
Disputationen äger rum den 9 oktober 2020 kl. 13.00 på Högskolan i Halmstad. På grund av rådande läge så sänds den via länk.

FoU Spenshult önskar Julia varmt lycka till på disputationen och grattis till avhandlingen!

Spikning på RLAS
Spikning på CVHI och Hälsa och livsstil med huvudhandledare Ann Bremander och bihandledare Charlotte Olsson
Spikning på FoU Spenshult med bihandledare Stefan Bergman och huvudhandledare Ann Bremander