Ingrid Larsson

Forskare

Leg. sjuksköterska
Universitetslektor och docent i omvårdnad vid Akademin för hälsa och välfärd, Högskolan i Halmstad.

Fil.dr. i Hälsa och vårdvetenskap 2013
Affiliering och forskargrupper
Akademin för hälsa och välfärd, Avdelningen för hälsa och omvårdnad, Högskolan i Halmstad
Tillhör forskningsmiljön: Centrum för forskning om Välfärd, Hälsa och Idrott (CVHI)

Reumatologi och molekylär skelettbiologi, Lunds universitet
Tillhör forskningsmiljön: Spenshults artrit grupp


Kontakt: Ingrid.larsson@fou-spenshult.se, ingrid.larsson@hh.se

– Person-centrerad vård

Min forskning handlar om personcentrerad vård där det är viktigt att se personen bakom patienten. En personcentrerad vård utgår från patientens berättelse. Patienten är expert på sitt liv och sin egen hälsa och sjukdom. Det är viktigt att lyfta fram patientens behov och resurser för att patienten ska kunna medverka i ett delat beslutsfattande i alla frågor som rör patientens vård. I vården ska vi inte bara ha patienten I fokus utan vi ska HA PATIENTENS FOKUS.

Forskningsprojekt
Bättre omhändertagande för patienter med tidig RA
HALLOA