Inflammatorisk ryggsjukdom – spondylartrit och dess konsekvenser för individ och samhälle


Tidsaspekt
2009 – pågående
Ansvarig forskare
(2009-2018) Ann Bremander, leg fysioterapeut, PhD, professor, FoU Spenshult, Lunds Universitet, Syddansk Universitet samt Dansk Gigthospital
(2018- ) Emma Haglund, leg fysioterapeut, PhD, docent, FoU Spenshult, Lunds Universitet och Högskolan Halmstad

Involverade forskare och samarbetspartners
Elisabeth Mogard, leg fysioterapeut, PhD, Lunds Universitet och Skånes Universitetssjukhus
Elisabeth Lindqvist, reumatolog, PhD, Lunds Universitet och Skånes Universitetssjukhus
Stefan Bergman, allmänläkare, PhD, professor, FoU Spenshult, Halmstad och Göteborgs Universitet

Aktuellt projekt syftar övergripande till att lära oss mer kring vilka konsekvenser sjukdomen spondylartrit (SpA) för med sig för såväl individ som samhälle. Både tvärsnittsstudier och longitudinella studier ligger till grund för att studera prevalenser och upplevd hälsa där data har samlats in från register, via frågeformulär och genom intervjuer.


Projektet inkluderar en stor populationsbaserad kohort (SpA Scania-kohorten) av personer med SpA i Skåne vilken har utgjort grunden för flera av de genomförda epidemiologiska studierna. Ytterligare en SpA-kohort av personer från Region Halland har bidragit till ökad kunskap kring det informationsbehov som finns hos gruppen.


En ökad kunskap om personer med kronisk generaliserad smärta i olika subgrupper av SpA och deras upplevda hälsa ingår också, ett område där kunskap ännu fattas. I dessa studier ligger också kliniska undersökningar till grund för resultatet och data från SpA Scania kan nu uppdateras med ny information från den kliniska kohorten SPARTAKUS vid Skånes universitetssjukhus i Lund med reumatolog, Dr med vet Elisabet Lindqvist som projektledare. Länkningen mellan SpA Scania och SPARTAKUS leds av Dr med vet Emma Haglund och Dr med vet Elisabeth Mogard.

Betydelse
Genom att lära oss mer kring vilka konsekvenser som är förenade med inflammatorisk ryggsjukdom och genom att finna prediktorer för dessa kan vården som ges göras evidensbaserad och till bättre nytta för individen och för samhället. Den kunskap som samtliga våra studier genererat ligger till grund för implementering av ett evidensbaserat omhändertagande i primärvården och för ett gott omhändertagande i specialistvården för personer med SpA.

Risk factors for development and persistence of chronic widespread pain in spondyloarthritis: a population-based two-year follow-up study.
Mogard E, Lindqvist E, Bremander A, Bergman S.
Scand J Rheumatol. 2019 Jun 27:1-9.

Prevalence of chronic widespread pain in a population-based cohort of patients with spondyloarthritis – a cross-sectional study.
Mogard E, Bremander A, Lindqvist E, Bergman S.
BMC Rheumatology 2018 2:11 Published on: 5 April 2018.

The educational needs of patients with undifferentiated spondyloarthritis: Validation of the ENAT questionnaire and needs assessment.
Bremander A, Haglund E, Bergman S, Ndosi M.
Musculoskeletal Care. 2018 Jun;16(2):313-317.

Educational needs in patients with spondyloarthritis in Sweden – a mixed-methods study.
Haglund E, Bremander A, Bergman S, Larsson I.
BMC Musculoskeletal Disorders 2017, 18:335. Published on: 2 August 2017.

Prognostic factors for change in self-reported anxiety and depression in spondyloarthritis patients: data from the population based SpA Scania cohort from southern Sweden.
Meesters JJL, Bergman S, Haglund E, Jacobsson LTH, Petersson I, Bremander A.
Scand J Rheumatol. 2017 Aug 16:1-9.

Spinal mobility in axial spondyloarthritis -a cross-sectional clinical study.
Mogard E, Lindqvist E, Bergman S, Bremander A,
Musculoskeletal Care. 2017 Mar;15(1):36-48.

Prevalence and health status in patients with spondyloarthritis and current inflammatory back pain in Southern Sweden: a cross-sectional population-based study.
Lindström U, Bremander A , Haglund E, Bergman S, Petersson IF, Jacobsson LTH.
BMC Musculoskelet Disord. 2016 Feb 27;17:106.

Predictors of presenteeism and activity impairment outside work in patients with spondyloarthritis.
Haglund E, Petersson IF, Bremander A, Bergman S.
J Occup Rehabil. 2015 Jun;25 (2):288-95.

Smoking is associated with a worse self-reported health status in patients with psoriatic arthritis: data from a Swedish population-based cohort.
Bremander A, Jacobsson LT, Bergman S, Haglund E, Löfvendahl S, Petersson IF.
Clin Rheumatol. 2015 Mar;34(3):579-83.

Sociodemographic and disease-related factors are associated with patient-reported anxiety and depression in spondyloarthritis patients in the Swedish SpAScania cohort.
Meesters JJ, Petersson IF, Bergman S, Haglund E, Jacobsson LT, Bremander A.
Clin Rheumatol. 2014 Nov;33(11):1649-56.

The risk for depression in patients with ankylosing spondylitis: a population-based cohort study.
Meesters JJ, Bremander A, Bergman S, Petersson IF, Turkiewicz A, Englund M.
Arthritis Res Ther. 2014 Aug 18;16(5):418.

Work productivity in a population-based cohort of patients with spondyloarthritis.
Haglund E, Bremander A, Bergman S, Jacobsson LT, Petersson IF.
Rheumatology (Oxford). 2013 Sep;52(9):1708-14.

Differences in physical activity patterns in patients with spondylarthritis.
Haglund E, Bergman S, Petersson IF, Jacobsson LT, Strömbeck B, Bremander A.
Arthritis Care Res (Hoboken). 2012 Dec;64(12):1886-94.

Prevalence of chronic spondylathritis and its subtypes in southern Sweden.
Haglund E, Bremander AB, Petersson IF, Strömbeck B, Bergman S, Jacobsson LTH, Turkiewicz A, Geborek P, Englund M. Ann Rheum Dis. 2011 Jun;70(6):943-8.

Population-based estimates of common comorbidities and cardiovascular disease in ankylosing spondylitis.
Bremander A, Petersson IF, Bergman S, Englund M.
Arthritis Care Res (Hoboken). 2011 Apr;63(4):550-6.

Cost of illness from the public payers´ perspective in patients with ankylosing spondylitis in rheumatological care.
Strömbeck B, Englund M, Bremander A, Jacobsson LT.H., Kedza L, Kobelt G, Petersson IF.
J Rheumatol. 2010 Nov;37(11):2348-55.

Patients with ankylosing spondylitis have increased sick leave–a registry-based case-control study over 7 yrs.
Strömbeck B, Jacobsson LT, Bremander A, Englund M, Heide A, Turkiewicz A, Petersson IF .
Rheumatology (Oxford). 2009 Mar;48(3):289-92.