FoU Spenshults styrelse 2020

Styrelsen för Insamlingsstiftelsen för reumatologisk forskning vid Spenshult (FoU Spenshult) består av sex ledamöter som representerar universitet, politik, näringsliv samt intressenterna i verksamheten: Reumatikerförbundet och Region Halland. Ordförande i styrelsen är Leni Björklund.

Styrelsens ledamöter 2020.

Leni Björklund, Ordförande, tidigare bl.a försvarsminister och landstingsråd, är medicine hedersdoktor vid Karolinska institutet. Vid sidan av lång allmän politisk erfarenhet har Leni även varit ordförande i medicinska forskningsrådet.

Ulrika Jörgensen, Riksdagsledamot, suppleant i kultur-och socialutskottet och ledamot i Smer, Statens medicinsk-etiska råd.

Hans Håkansson, Förste vice ordförande i Reumatikerförbundet samt ordförande i Reuma Utveckling AB.

Ann Ekberg Jansson, Chef FoU Halland.

Anders Bengtsson, Professor i reumatologi och avdelningschef vid avd. för Reumatologi och molekylär skelettbiologi, Institutionen för Kliniska Vetenskaper Lunds Universitet och Reumatologiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus Lund.

Anna Nilsdotter, Docent i ortopedi och verksamhetschef för ortopedkliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.