HEM

FoU SPENSHULT

”Forskningen har som målsättning att vara på nationell och internationell ledande nivå.
Det övergripande forskningsprogrammet syftar till att utveckla klinisk och patientnära forskning med multiprofessionell inriktning.”

Stefan Bergman, forskningschef

Projekt

Här presenterar vi de projekt och studier som vi är delaktiga i. Läs mer

<script src="https://platform.linkedin.com/in.js" type="text/javascript"> lang: en_US</script>
<script type="IN/FollowCompany" data-id="70073284" data-counter="bottom"></script>

Lämna ett svar