Forskningspartner

[one_third first]Maria NylanderE-post: maria.nylander@reumatiker.se
Telefon: 072-7440042
[/one_third]

[one_half]MARIA NYLANDER
Forskningspartner, sjuksköterska och vårdlärare

– Patienten en stark resurs i forskningen

Jag har lång erfarenhet av att leva med reumatiska sjukdomar och kan därmed bidra till patientperspektivet men kan på grund av min yrkesroll även förstå vårdens sätt att tänka – dubbla roller!

Vad är en forskningspartner?

Det är person som har erfarenhet av att leva med en kronisk sjukdom och genomgått en utbildning för att kunna samarbeta med forskare i forskningsprojekt.

Till min profession är jag sjuksköterska och tycker därmed att jag förutom patientperspektivet även kan förstå vårdens sätt att tänka. Jag arbetar med en frågelinje för reumatiska sjukdomar på FoU Spenshult. I mitt arbete både pratar och träffar jag många personer från hela Sverige med olika reumatiska sjukdomar och får därför en bra bild över hur t.ex. vården och samhället fungerar för sjuka och funktionshindrade. Dessutom hör jag vilka frågor patienterna tycker är viktiga att arbeta vidare med som ibland kanske kan tas tillvara i forskningen – patientinitierad forskning.

Varför forskningspartner?

  • Föra in patientperspektivet i forskningen. Förmedla mina erfarenheter som patient samt ”Att leva med RA” – ge en inblick i den sjukes vardag!
  • Patient är ju själva ändamålet med forskningen vilket tydliggörs när patienten är närvarande i forskningen.
  • Öka kopplingen mellan forskning och verklighet – kanske göra forskningen mindre abstrakt och mer förstålig.
  • Implementera forskningen och forskningsresultat i vården, hos de drabbade, allmänheten och patientorganisationer.
  • Ge förslag på nya forskningsområden.

Vill du läsa mer om brukarmedverkan i forskningen klicka här.

[/one_half]

[one_fourth] [/one_fourth]