Förändringar på Spenshult

Sedan 60 år tillbaka har patienter med reumatiska sjukdomar vårdats på Spenshult och under en stor del av den tiden har vi också bedrivit forskning vid sjukhuset. Sedan 2007 bedrivs forskningen i den fristående stiftelsen FoU Spenshult, som instiftats av Reumatikerförbundet för att trygga den reumatologiska forskningen vid sjukhuset.

Sedan några månader tillbaka står det klart att den reumatologiska vården i Halland övergår från Axess Medica Spenshult till Capio Movement. Detta medför stora förändringar på sjukhuset, som man nu även planerar att helt stänga. Detta innebär även en omställning för FoU Spenshult, som under alla år varit samlokaliserad med sjukhusets verksamhet, men kommer inte att påverka vår forskning kring de reumatiska sjukdomarna. Vi har redan tagit kontakt med Capio Movement för att inleda ett samarbete och säkra upp att vår forskning kan fortsätta även efter att de tagit över ansvaret för reumatologisk vård i Halland. Våra projekt och forskare följer patienterna till de nya mottagningar där de nu kommer att få sin vård, även om våra lokaler inte kommer att vara i anslutning till dessa mottagningar.

Vi planerar även att förstärka vår forskning kring hur sjukdomar i rörelseapparaten hanteras i primärvård och det är mycket möjligt att vi fysiskt placerar oss i anslutning till en vårdcentral. Det är viktigt för oss att vara nära den kliniska verksamhet som vi studerar och möta patienter och vårdgivare i vår egen vardag. För oss är det också viktigt att ha ett starkt fortsatt samarbete med Reumatikerförbundet och Region Halland. Vi fördjupar även vårt samarbete med Högskolan i Halmstad och andra högskolor och universitet. Samtidigt är vi mycket tacksamma för de enskilda personer och organisationer som ger sitt stöd till vår verksamhet.

Vi ser ljust på framtiden för FoU Spenshult och fortsatt reumatologisk forskning i Halland.