FLYTTEN KLAR

Under sommaren har FoU Spenshult flyttat sin verksamhet till lokaler vid Vårdcentralen Bäckagård, på vägen mellan Halmstad centrum och Halmstads sommarcentrum Tylösand. Flytten innebär inte att vi slutar med reumatologisk forskning, utan den kommer att fortsätta i samarbete med Capio Movement och andra reumatologiska enheter i Sverige och internationellt. Det är däremot nytt och spännande att finnas i anslutning till en vårdcentral och en av höstens utmaningar är att få igång primärvårdsforskning kring rörelseorganens sjukdomar. Notera vår nya adress Bäckagårdsvägen 47, 302 74 Halmstad. Inom kort kommer vi även att få telefonväxel, men i väntan på det nås medarbetare via mobiltelefon eller mail.