Epipain – en studie om smärta och hälsa

Forskare vid FoU Spenshult skickade under april 2016 ut ett frågeformulär till 3000 hallänningar, som redan 1995 slumpmässigt valdes ut att delta i en befolkningsstudie kring smärta och hälsa. Omkring 2000 personer har tidigare svarat på frågor vid ett eller flera tillfällen under de dryga 20 år som gått sedan studien startade. Resultat från forskningen har framför allt bidragit till att öka förståelsen för den smärta som inte syns, men som ändå kan vara mycket påtaglig och ge stora konsekvenser för hälsan.

 

Tidigare resultat från studien, som går under namnet Epipain, har visat att långvarig smärta drabbar omkring en tredjedel av den halländska befolkningen och att var tionde vuxen hallänning har en smärta som är utbredd i en större del av kroppen. Studien har även givit ledtrådar till hur smärtan uppkommer och hur man tidigt ska kunna fånga upp de som löper risk för långvarig smärta. Resultaten har presenterats som artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter och även gjort avtryck i hur man idag förstår och arbetar med smärta inom hälso- och sjukvården.

 

Studien leds av professor Stefan Bergman, som menar att långtidsuppföljningen framför allt ger unika möjligheter att få ny kunskap kring smärta, hälsa och levnadsvanor i olika faser av livet: ”Vi har i de tidigare uppföljningarna sett att långvarig smärta kan ha en god prognos, men att det också finns personer som har det besvärligt över många år. Genom att vi återkommit med frågor till 2000 av de nu aktuella personerna vid fyra tidigare tillfällen, får vi en unik bild över hur smärtan förändras över tid och i delar av befolkningen”.

 

Deltagandet i studien innebär att man fyller i ett frågeformulär, antingen i ett frågehäfte eller elektroniskt på sin dator eller surfplatta. En del av deltagarna kommer också att tillfrågas om att medverka i en undersökning vid ett mottagningsbesök under hösten.