Disputation den 8 november 2013

Inflammatorisk ryggsjukdom – förekomst, fysisk aktivitet och inverkan på arbete
Emma Haglund har som sjukgymnast länge intresserat sig för spondylartrit, dvs reumatisk inflammatorisk ryggsjukdom. Hon har sin yrkesbakgrund som specialiserad sjukgymnast inom reumatologisk vård på Spenshults sjukhus.

kappa-webI sin avhandling ”Prevalence, physical activity, and work in patients with spondyloarthritis” beskriver Emma förekomsten av spondylartrit och dess undergrupper. Hon har också utforskat sjukdomens konsekvenser vad det gäller fysisk aktivitet och produktivitet i arbetslivet. Avhandlingen består av fyra delarbeten och baserar sig på en stor kohort av patienter med spondylartrit i Skåne.

Förekomsten av spondylartrit studerades genom Region Skånes register över sjukvårdskontakter under 2003-2007. Där identifierades närmare 4000 patienter. Förekomsten (prevalensen) av spondylartrit i den vuxna befolkningen beräknades till 0,45 %. De två vanligaste undergrupperna var psoriasisartrit (0,25 %) och ankyloserande spondylit – tidigare benämnd Bechterews sjukdom (0,12 %). Sju av tio patienter uppnådde en fysisk aktivitetsnivå som enligt WHO är tillräcklig för att behålla sin hälsa. Detta är något mer än i befolkningen i allmänhet. Hos patienter som fortfarande var i arbete rapporterade ungefär hälften av patienterna en nedsatt produktivitet i arbetet. Denna nedsättning kunde i en uppföljande studie predikteras av ett antal vanligt använda frågeformulär. Den nedsatta förmågan i arbetet samvarierade även med en negativ inverkan på aktivitetsförmågan utanför arbetet.
Fredagen den 8 november 2013 klockan 9.00 försvarar Emma sin avhandling i Belfragesalen, BMC, Lund. Disputationen är öppen för alla.

För mer information, kontakta Emma Haglund
E-post: Emma.Haglund@axessmedica.se
Länk till spikning av avhandlingen:
http://www.lunduniversity.lu.se/o.o.i.s?id=12683&postid=4091718