Disputation den 17 November 2017

Karina Malm kommer försvara sin doktorsavhandling “Lifestyle habits and quality of life in established rheumatoid arthritis”
I Lottasalen på Reumatologen I Lund fredag 17 November kl. 9.00