Disputation 19 Mars 2020

Viveca Andersson spikade sin doktorsavhandling “Förekomst och behandling av smärta samt interventioner som bidrar till förbättrat smärtomhändertagande hos patienter på sjukhus” på FoU Spenshult. Viveca kommer offentligt försvara sin doktorsavhandling i hörsal Arvid Carlsson, Academium, Medicinaregatan 3, Göteborg den 19 Mars kl 13.00.

Viveca Andersson vid sin doktorsavhandling.