Charlotte Sylwander

Forskare

Filosofie doktor i Hälsa och livsstil
Masterexamen i Hälsa och livsstil (2019)

Kandidatexamen i Biomedicin – fysisk träning (2017)


Affiliering och forskargrupper
Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Kontakt: charlotte.sylwander@fou-spenshult.se– Smärtans utveckling i relation till levnadsvanor och hälsa

Med en bakgrund inom Biomedicin – inriktning fysisk träning följt av en mastersexamen i Hälsa och livsstil har jag gått från cellnivå till folkhälsa. I min avhandling studerar jag associationer mellan långvarig smärta, smärttrösklar, övervikt/fetma, levnadsvanor och livskvalitet hos personer med knäsmärta. Det är viktigt att förstå möjliga associationer för att dels kunna förebygga smärta dels förbättra behandlingsmöjligheterna. Denna ökade kunskap kan skapa bättre förutsättningar för en bibehållen alternativt ökad livskvalitet.

Forskningsprojekt
HALLOA