BARFOT

Bättre Anti-Reumatisk FarmakOTerapi (BARFOT) studie

Område/områden
Reumatiska sjukdomar (Reumatoid artrit)

Projekttid
Startades 1992, pågår

Ansvarig forskare
BARFOTS forskargrupp

BARFOTS forskargrupp
Maria Andersson (ordf.), Lunds universitet
Björn Svensson, Lunds universitet
Ingiäld Hafström, Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska institutionen
Kristina Forslind, Lunds universitet
Sofia Ajeganova, Karolinska institutionen
Inger Gjertsson, Göteborgs universitet
Stefan Bergman, Göteborgs universitet
Ann Bremander, Syddansk universitet, Odense
Valentina Bala, Helsingborgs lasarett och Lunds Universitet

Externa samarbetspartners
Multicenterstudie (Helsingborg, Kristianstad, Kalmar, Spenshult/Capio, Mölndal, Huddinge)

Projektbeskrivning
BARFOT är ett multicenterprogram för uppföljning av patienter med nyupptäckt reumatoid artrit i vilket följande reumatologenheter deltar: Helsingborg, Kristianstad, Spenshult, Sahlgrenska/Mölndal, Kalmar och Karolinska/Huddinge.

BARFOTs främsta syfte är att verka för en förbättrad prognos för varje enskild patient som insjuknar i reumatoid artrit. För att nå detta mål har vi utarbetat ett strukturerat program för tidig diagnostik, utvärdering och uppföljning. Vi har applicerat nya metoder för bedömning av prognos och sjukdomsförlopp och för utvärdering av behandlingseffekter. Härigenom har vi skapat en god bas för kvalitetssäkring och resultatvärdering, vilket också kom att ligga till grund för det Svenska Reumatologiregistret.

Patienterna har inkluderats mellan 1992 och 2006 och följs sedan under 15år. Totalt är 2800 personer inkluderade i BAROT. Uppföljningarna har skett vid inklusion, 3 och 6 månader samt vid 1, 2, 5, 8 och 15 år. Kliniska data, röntgen och blodprover samlats in vid uppföljningarna. Vid två tillfällen (2010 samt 2017) har också enkäter med frågor om levnadsvanor och smärta skickats ut.

 1. Forslind K, Larsson EM, Johansson Å, Svensson B.Detection of joint pathology by magnetic resonance imaging in patients with early rheumatoid arthritis. Br J Rheumatol 1997;36:683 -8.

 2. Forslind K, Vincent C, Serre G, Svensson B. Antifilaggrin autoantibodies in early rheumatoid arthritis may predict radiological progression. Scand J. Rheumatol 2000;29:320-2.

 3. Svensson B, Schaufelberger C, Teleman A, Theander J. Remission and response to early treatment of RA assessed by the Disease Activity Score. Rheumatology 2000;39:1031-6.

 4. Forslind K, Svensson B, Svenson M, Bendtzen K, Anti- IL-1 autoantibodies in early rheumatoid arthritis. Scand J Rheum 2001;30:167-8.

 5. Forslind K, Vincent C, Serre G, Svensson B. Antifilaggrin autoantibodies in early rheumatoid arthritis. Scand J. Rheumatol 2001;30:221-4.

 6. Keller C, Hafström I, Svensson B for the BARFOT-study group. Bone mineral density in women and men with early rheumatoid arthritis. Scand J Rheumatol 2001;30(4):213-20.

 7. Forslind K, Johanson Å, Larsson EM, and Svensson B. Magnetic resonance imaging of the fifth metatarsophalangeal joint compared with conventional radiography in patients with early rheumatoid arthritis. Scand J Rheumatol 2003;32:131-7.

 8. Forslind K, Keller C, Svensson B, Hafström Ifor the Barfot Study Group. Reduced bone mineral density in early rheumatoid arthritis is associated with radiological joint damage both at baseline and after two years in women. J Rheumatol 2003;30:2590-6

 9. Svensson B, Ahlmén M, Forslind K, for the BARFOT study group. Treatment of early RA in clinical practice: a comparative study of two different DMARD/corticosteroid options. Clin Exp Rheumatol 2003;21:327-32

 10. Forslind K, Ahlmén M, Eberhardt K, Hafström I, Svensson B for the BARFOT study group. Prediction of radiological outcome in early RA in clinical practice: Role of antibodies to citrullinated peptides (anti-CCP). Ann Rheum Dis 2004; 63:1090-95

 11. K Forslind, EM Larsson, K Eberhardt, Å Johansson, and B Svensson. Magnetic Resonance Imaging of the knee: A tool for prediction of joint damage in early rheumatoid arthritis? Scand J Rheumtol 2004; 33:154-161

 12. Rönnelid J, Klareskog L , Skogh T och Svensson B. Antikroppar mot citrullinerade proteiner/peptider – ett genombrott inom reumatologisk diagnostik. Review. Läkartidningen 2004:50;4092-96

 13. Tengstrand B, Ahlmén M, Hafström I. The influence of sex on rheumatoid arthritis: a prospective study of onset and outcome after 2 years. J Rheumatol 2004;31:214-22

 14. Auger I, Sebag M, Vincent V, Guis S, Noguerira L, Svensson B, Cantagrel A, Serre G, Roudier J. Influence of HLA-DR genes on the production of rheumatoid arthritis-specific autoantibodies to citrullinated fibrin. Arthritis Rheum 2005;52:3424-32

 15. Svensson B, A Boonen A, Albertsson K, van der Heijde D, Keller C, Hafström I, for the BARFOT Study Group: Low-Dose Prednisolone in Addition to the Initial Disease-Modifying Antirheumatic Drug in Patients With Early Active Rheumatoid Arthritis Reduces Joint Destruction and Increases the Remission Rate. A Two-Year Randomized Trial. Arthritis Rheum 2005; 52:3360-70

 16. Turesson C, Schaid DJ, Weyand CM, Jacobsson LT, Goronzy JJ, Petersson IF, Sturfelt G, Nyhäll-Wåhlin BM, Truedsson L, Dechant SA, Matteson EL. The Impact of HLA-DRB1 Genes on Extraarticular Maifestations in Rheumatoid Arthritis. Arthritis Research and Therapy 2005;7:R1386-93

 17. B-M Nyhäll-Wåhlin, L T H Jakobsson, I Petersson, C Turesson. Smoking is a strong risk factor for rheumatoid nodules in rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 2006;65:601-6

 18. Orozco G, Robledo G, Linga-Reddy MV, Garscia A, Pascual-Salcedo D, Balsa A, Gonzalez-Gay MA, Eimon A, Paira S, Scherbarth HR, Pons-Estel BA, Petersson IF, Alarcon-Riquelme M, Martin J. Study of the role of a functional polymorphism of MHC2TA in rheumatoid arthritis in three clinically different populations. Letter. Rheumatology 2006;45:1442-4.

 19. Rueda R, Prasad MV, Reddy L, González-Gay MA, Balsa A, Pascual-Salcedo D, Petersson IF, Eimon A, Paira S, Scherbarth HR, Pons-Estel BA, González-Escribano MF, Alarcón-Riquelme ME, Martín J. Analysis of IRF5 gene functional polymorphisms in rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 2006;54:3815-9

 20. Svensson B, Hafström I. Evidens för behandling med glucocorticoider i låg dos vid tidig reumatoid artrit. Läkartidningen 2006;103:3704-9

 21. Turesson C, Schaid DJ, Weyand CM, Jacobsson LT, Goronzy JJ, Petersson IF, Dechant SA, Nyhäll-Wåhlin BM, Truedsson L, Sturfelt G, Matteson EL. Association of HLA-C3 and smoking with vasculitis in patients with rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 2006;54:2776-83

 22. Forslind K, Hafström I, Ahlmén M, Svensson B for the BARFOT study group. Sex – a major predictor of remission in early rheumatoid arthritis? Ann Rheum Dis 2007;66:46-52

 23. Hafstrom I, Rohani M, Deneberg S, Wörnert M, Jogestrand T, Frostegård J. Effects of low-dose prednisolone on endothelial function, atherosclerosis, and traditional risk factors for atherosclerosis in patients with rheumatoid arthritis–a randomized study. J Rheumatol 2007;34:1810-6.

 24. Engvall IL, Svensson B, Tengstrand B, Brismar K, Hafström I. Impact of low-dose prednisolone on bone synthesis and resorption in early rheumatoid arthritis: experiences from a two-year randomized study. Arthritis Res Ther, 2008;10:R128.

 25. Orozco G, Alizadeh BZ, Delgado-Vega AM, Gonzalez-Gay MA, Balsa A, Pascual-Salcedo D, Fernandez-Gutierrez B, Gonzalez-Escribano M, Petersson IF et al. Association of STAT4 with rheumatoid arthritis: A replication study in three European populations. 2008;58:1974-1980.

 26. Forslind K, Boonen A, Albertsson K, Hafström I, Svensson B. Hand bone loss measured by digital X-ray radiogrammetry is a predictor of joint damage in early RA. Scand J Rheumatol. 2009;38:431-8.

 27. Hafstrom I, Albertsson K, Boonen A, van der Heijde D, Landewé R, Svensson B. Remission achieved after 2 years treatment with low-dose prednisolone in addition to disease-modifying anti-rheumatic drugs in early rheumatoid arthritis is associated with reduced joint destruction still present after 4 years: an open 2-year continuation study. Ann Rheum Dis 2009,68:508-13.

 28. Nyhäll-Wåhlin B, Petersson IF, Nilsson JA, Jacobsson LT, Turesson C. High disease activity disability burden and smoking predict severe extra-articular manifestations in early rheumatoid arthritis. Rheumatology (Oxford), 2009;48:416-20.

 29. Orozco G, Abelson AK, Gonzalez-Gay MA, Balsa S, Pascual-Salcedo D, Garcia A, Fernandez-Gutierrez B, Petersson IF et al. Study of Functional Variants of the BANK1 Gene in Rheumatoid Arthritis. Arthritis Rheum 2009;60:372-9.

 30. Ahlmén M, Svensson B, Albertsson K, Forslind K, Hafström I. Influence of gender on assessments of disease activity and function in early rheumatoid arthritis in relation to radiographic joint damage. Ann Rheum Dis 2010;69:230-3.

 31. Svensson B, Hafström I, Forslind K, Albertsson K, Tarkowski A, Bokarewa M. Increased expression of proto-oncogene survivin predicts joint destruction and persistent disease activity in early rheumatoid arthritis. Ann Med 2010;42:45-54.

 32. Ajeganova S, Ehrnfelt C, Alizadeh R, Rohani M, Jogestrand T, Hafstrom I, et al. Longitudinal levels of apolipoproteins and antibodies against phosphorylcholine are independently associated with carotid artery atherosclerosis 5 years after rheumatoid arthritis onset–a prospective cohort study. Rheumatology (Oxford) 2011;50:1785-93.

 33. Engvall I L, Brismar K, Hafstrom I,Tengstrand B, Treatment with low-dose prednisolone is associated with altered body composition but no difference in bone mineral density in rheumatoid arthritis patients: a controlled cross-sectional study.Scand J Rheumatol, 2011; 40: p. 161-8.

 34. Forslind K; BARFOT Study Group. The usefulness of the Simplified Erosion Narrowing Score (SENS) in clinical practice for estimating joint damage in early rheumatoid arthritis.Scand J Rheumatol. 2011;40:497-8.

 35. Hafström I, Bala V, Albertsson K, Forslind K, Svensson B. Joint destruction in early RA over 8 years is similar in women and men in spite of apparently higher disease activity and poorer function in women. Ann Rheum Dis 2011;70:709-10.

 36. Nyhäll-WåhlinB-M, Turesson C, Jacobsson LTH, Nilsson JÅ, Forslind K, Albertsson K, Rönnelid J, Petersson JF for the BARFOT study group. The presence of rheumatoid nodules at early rheumatoid arthritis diagnosis is a sign of extra-articular disease and predicts radiographic progression of joint destruction over 5 years. Scand J Rheumatol 2011;40:81-7.

 37. Söderlin MK, Bergsten U, Svensson B; BARFOT Study Group. Patient-reported events preceding the onset of rheumatoid arthritis: possible clues to etiology. Musculoskeletal Care 2011;9:25-31.

 38. Söderlin MK, Petersson IF, Bergman S, Svensson B for the BARFOT study group. Smoking at onset of rheumatoid arthritis (RA) and its effect on disease activity and functional status: experiences from BARFOT, a long-term observational study on early RA. Scand J Rheumatol. 2011;40:249-55.

 39. Söderlin MK, Bergman S, for the BARFOT study group. Absent window of opportunity in smokers. Data from BARFOT, a long-term observational study of early RA. J Rheumatol 2011;38:2160-68.

 40. Svensson B, Hafström I. Effects on joint destruction and remission, bone turnover and lack of influence on atherogenesis: A review of the BARFOT low dose prednisolone studies on patients with early RA. Clin Exp Rheumatol 2011;(5 Suppl 68):S63-7.

 41. Ajeganova S, de Faire U, Jogestrand T, Frostegard J,Hafstrom I, Carotid atherosclerosis, disease measures, oxidized low-density lipoproteins, and atheroprotective natural antibodies for cardiovascular disease in early rheumatoid arthritis — an inception cohort study. J Rheumatol, 2012; 39: p. 1146-54.

 42. Andersson M L, Bergman S,Soderlin M K, The Effect of Stopping Smoking on Disease Activity in Rheumatoid Arthritis (RA). Data from BARFOT, a Multicenter Study of Early RA. Open Rheumatol J, 2012; 6: p. 303-9.

 43. de Rooy D P, Andersson M L, Knevel R, Huizinga T W, Svensson B,van der Helm-van Mil A H, Does the season at symptom onset influence the long-term severity of radiographic joint destruction in rheumatoid arthritis? Ann Rheum Dis, 2012; 71: p. 2055-6.

 44. Forslind K, Kalvesten J, Hafstrom I, Svensson B,for the B S G, Does digital X-ray radiogrammetry have a role in identifying patients at increased risk for joint destruction in early rheumatoid arthritis? Arthritis Res Ther, 2012; 14: p. R219.

 45. Ido Leden, Kristina Forslindb, Björn Svensson, the BARFOT study group, Ankylosis of wrist and small joints of the hand occurs in rheumatoid arthritis: Diagnostic implication in paleopathology. IJP sept 2012

 46. Ajeganova S, Andersson M L, Frostegard J,Hafstrom I, Disease Factors in Early Rheumatoid Arthritis Are Associated with Differential Risks for Cardiovascular Events and Mortality Depending on Age at Onset: A 10-year Observational Cohort Study. J Rheumatol, 2013.

 47. Ajeganova S, Andersson M L, Hafstrom I,Group B S, Association of obesity with worse disease severity in rheumatoid arthritis as well as with comorbidities: a long-term followup from disease onset. Arthritis Care Res (Hoboken), 2013; 65: p. 78-87.

 48. Andersson M L, Bergman S,Soderlin M K, The Effect of Socioeconomic Class and Immigrant Status on Disease Activity in Rheumatoid Arthritis: Data from BARFOT, a Multi-Centre Study of Early RA. Open Rheumatol J, 2013; 7: p. 105-11.

 49. Andersson M L, Bergman S, Soderlin M K,group B s, The effect of snuff (smokeless tobacco) on disease activity and function in rheumatoid arthritis: experiences from the Better Anti-Rheumatic FarmacOTherapy, a longitudinal multicenter study on early rheumatoid arthritis. J Clin Rheumatol, 2013; 19: p. 14-8.

 50. Andersson M L, Svensson B,Bergman S, Chronic Widespread Pain in Patients with Rheumatoid Arthritis and the Relation Between Pain and Disease Activity Measures over the First 5 Years. J Rheumatol, 2013; 40: p. 1977-85.

 51. Andersson M L, Svensson B, Petersson I F, et al., Early increase in serum-COMP is associated with joint damage progression over the first five years in patients with rheumatoid arthritis. BMC Musculoskelet Disord, 2013; 14: p. 229.

 52. Bergman S, Symeonidou S, Andersson M L, Soderlin M K,group B s, Alcohol consumption is associated with lower self-reported disease activity and better health-related quality of life in female rheumatoid arthritis patients in Sweden: data from BARFOT, a multicenter study on early RA. BMC Musculoskelet Disord, 2013; 14: p. 218.

 53. Engvall I L, Svensson B, Boonen A, et al., Low-dose prednisolone in early rheumatoid arthritis inhibits collagen type I degradation by matrix metalloproteinases as assessed by serum 1CTP–a possible mechanism for specific inhibition of radiological destruction. Rheumatology (Oxford), 2013; 52: p. 733-42.

 54. Soderlin M K, Andersson M, Bergman S,group B s, Second-hand exposure to tobacco smoke and its effect on disease activity in Swedish rheumatoid arthritis patients. Data from BARFOT, a multicenter study of RA. Clin Exp Rheumatol, 2013; 31: p. 122-4.

 55. Svensson B, Andersson M L, Bala S V, Forslind K, Hafstrom I,group B s, Long-term sustained remission in a cohort study of patients with rheumatoid arthritis: choice of remission criteria. BMJ Open, 2013; 3: p. e003554.

 56. Ajeganova S, Svensson B, Hafstrom I,Group BS. Low-dose prednisolone treatment of early rheumatoid arthritis and late cardiovascular outcome and survival: 10-year follow-up of a 2-year randomised trial. BMJ Open 2014;4:e004259.

 57. de Rooy D P, van Nies J A, Kapetanovic M C, et al., Smoking as a risk factor for the radiological severity of rheumatoid arthritis: a study on six cohorts. Ann Rheum Dis, 2014.

 58. Hafstrom I, Engvall IL, Ronnelid J, Boonen A, van der Heijde D, Svensson B, et al. Rheumatoid factor and anti-CCP do not predict progressive joint damage in patients with early rheumatoid arthritis treated with prednisolone: a randomised study. BMJ Open 2014;4:e005246.

 59. Malm K, Bergman S, Andersson M, Bremander A,the Bsg. Predictors of severe self-reported disability in RA in a long-term follow-up study. Disabil Rehabil 2014:1-6.

 60. Svensson B, Hafstrom I, Erlandsson M C, Forslind K,Bokarewa M I, Smoking in combination with antibodies to cyclic citrullinated peptides is associated with persistently high levels of survivin in early rheumatoid arthritis: a prospective cohort study. Arthritis Res Ther, 2014; 16: p. R12.

 61. van Steenbergen HW, Ajeganova S, Forslind K, Svensson B,van der Helm-van Mil AH. The effects of rheumatoid factor and anticitrullinated peptide antibodies on bone erosions in rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 2014.

 62. Andersson ML, Forslind K, Hafström I. Comparing Five Year Out-Come in Two Cohorts of Patients with Early Rheumatoid Arthritis – A BARFOT Study. Open Rheumatol J. 2015 Feb 3;9:8-15.

 63. de Rooy DP, Tsonaka R, Andersson ML, Forslind K, Zhernakova A, Frank-Bertoncelj M, de Kovel CG, Koeleman BP, van der Heijde DM, Huizinga TW, Toes RE, Houwing-Duistermaat JJ, Ospelt C, Svensson B, van der Helm-van Mil AH. Genetic Factors for the Severity of ACPA-negative Rheumatoid Arthritis in 2 Cohorts of Early Disease: A Genome-wide Study J Rheumatol. 2015 Aug

 64. Forslind K, Svensson B. MRI evidence of persistent joint inflammation and progressive joint damage despite clinical remission during treatment of early rheumatoid arthritis. Scand J Rheumatol. 2015 Aug 27:1-4.

 65. Ajeganova S, Humphreys JH, Verheul MK, van Steenbergen HW, van Nies JA, Hafström I, Svensson B, Huizinga TW, Trouw LA, Verstappen SM, van der Helm-van Mil AH. Anticitrullinated protein antibodies and rheumatoid factor are associated with increased mortality but with different causes of death in patients with rheumatoid arthritis: a longitudinal study in three European cohorts. Ann Rheum Dis. 2016 Jan 12. pii: annrheumdis-2015-208579. doi: 10.1136/annrheumdis-2015-208579. [Epub ahead of print]

 66. Ajeganova S, van Steenbergen HW, Verheul MK, Forslind K, Hafström I, Toes RE, Huizinga TW, Svensson B, Trouw LA, van der Helm-van Mil AH. The association between anti-carbamylated protein (anti-CarP) antibodies and radiographic progression in early rheumatoid arthritis: a study exploring replication and the added value to ACPA and rheumatoid factor. Ann Rheum Dis. 2016 Apr 26. pii: annrheumdis-2015-208870. doi: 10.1136/annrheumdis-2015-208870. [Epub ahead of print]

 67. Malm K, Bremander A, Arvidsson B, Andersson M, Bergman S, Larsson I. The influence of lifestyle habits on quality of life in patients with established rheumatoid arthritis – A constant balancing between ideality and reality. Int J Qualitative Stud Health Well-being 2016, 11: 30534

 68. Ajeganova S, Svensson B, Huizinga TW, van der Helm-van Mil AH, van Steenbergen HW Evaluation of the association between anticarbamylated protein antibodies and the longitudinal course of functional ability in rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis. 2016 Apr;75(4):e14. doi: 10.1136/annrheumdis-2015-208954. Epub 2015 Dec 23.

 69. Svensson B, Andersson M, Forslind K, Ajeganova S, Hafström I, On Behalf Of The Barfot Study Group. Persistently active disease is common in patients with rheumatoid arthritis, particularly in women: a long-term inception cohort study. Scand J Rheumatol. 2016 Apr 20:1-8.

 70. Derksen VF, Ajeganova S, Trouw LA, van der Helm-van Mil AH, Hafström I, Huizinga TW, Toes RE, Svensson B, van der Woude D. Rheumatoid arthritis phenotype at presentation differs depending on the number of autoantibodies present. Ann Rheum Dis. 2016 Apr;76(4):716-720. doi: 10.1136/annrheumdis-2016-209794. Epub 2016 Nov 9.

 71. van Wesemael TJ, Ajeganova S, Humphreys J, Terao C, Muhammad A, Symmons DP, MacGregor AJ, Hafström I, Trouw LA, van der Helm-van Mil AH, Huizinga TW, Mimori T, Toes RE, Matsuda F, Svensson B, Verstappen SM, van der Woude D. Smoking is associated with the concurrent presence of multiple autoantibodies in rheumatoid arthritis rather than with anti-citrullinated protein antibodies per se: a multicenter cohort study. Arthritis Res Ther. 2016 Dec 1;18(1):285.

 72. Bala SV, Samuelson K, Hagell P, Fridlund B, Forslind K, Svensson B, Thomé B. Living with persistent rheumatoid arthritis: a BARFOT study. J Clin Nurs. 2016 Dec 21. doi: 10.1111/jocn.13691.

 73. Andersson MLE, Forslind K, Hafström I; BARFOT Study Group. Patients with Early Rheumatoid Arthritis in the 2000s Have Equal Disability and Pain Despite Less Disease Activity Compared with the 1990s: Data from the BARFOT Study over 8 Years. J Rheumatol. 2017 Jun;44(6):723-731. doi: 10.3899/jrheum.161235. Epub 2017 Apr 1.

 74. Malm K, Bergman S, Andersson ML, Bremander A, Larsson I. Quality of life in patients with established rheumatoid arthritis: A phenomenographic study. SAGE Open Med. 2017 Jun 7;5:2050312117713647. doi: 10.1177/2050312117713647. eCollection 2017.

 75. Y Aurell, MLE Andersson, K Forslind. Cone-beam computed tomography, a new lowdose three-dimensional imaging technique for assessment of bone erosions in rheumatoid arthritis: reliability assessment and comparison with conventional radiography – a BARFOT study. Scand J Rheumatol. 2018 Jan 10:1-5. doi: 10.1080/03009742.2017.1381988.

 76. Bala SV, Forslind K, Fridlund B, Samuelson K, Svensson B, Hagell P.Person-centred care in nurse-led outpatient rheumatology clinics: Conceptualization and initial development of a measurement instrument. Musculoskeletal Care. 2018 Feb 8. doi: 10.1002/msc.1233

 77. Bala SV, Forslind K, Fridlund B, Hagell P. Measuring person-centred care in nurse-led outpatient rheumatology clinics. Musculoskeletal Care. 2018 Feb 27. doi: 10.1002/msc.1234.

 78. Boeters DM, Mangnus L, Ajeganova S, Lindqvist E, Svensson B, Toes REM, Trouw LA, Huizinga TWJ, Berenbaum F, Morel J, Rantapää-Dahlqvist S, van der Helm-van Mil AHM. The prevalence of ACPA is lower in rheumatoid arthritis pastients with an older age of onset but the composition of the ACPA response appears identical. Arthritis Res Ther. 2017 May 31;19(1):115. doi: 10.1186/s13075-017-1324-y.

 79. Derksen VFAM, Trouw LA, Huizinga TWJ, van der Helm-van Mil AHM, Knevel R, Westerlind H, Saevarsdottir S, Ajeganova S, van der Woude D. Anti-Carbamylated Protein Antibodies and Higher Baseline Disease Activity in Rheumatoid Arthritis-A Replication Study in Three Cohorts: Comment on the Article by Truchetet et al. Arthritis Rheumatol. 2018 Dec;70(12):2096-2097. doi: 10.1002/art.40678. Epub 2018 Oct 27. PMID: 30058116

 80. Bremander A, Forslind K, Eberhardt K, Andersson MLE. Importance of Measuring Hand and Foot Function Over the Disease Course in Rheumatoid Arthritis: An Eight-Year Follow-Up Study.Arthritis Care Res (Hoboken). 2019 Feb;71(2):166-172. doi: 10.1002/acr.23764. PMID: 30251481

 81. Forslind K, Eberhardt K, Svensson B. Repair of Erosions in Patients with Rheumatoid Arthritis. J Rheumatol. 2019 Feb 1. pii: jrheum.180557. doi: 10.3899/jrheum.180557. [Epub ahead of print] PMID: 30709948

 82. Hafström I, Ajeganova S, Forslind K, Svensson B. Anti-citrullinated protein antibodies are associated with osteopenia but not with pain at diagnosis of rheumatoid arthritis: data from the BARFOT cohort. Arthritis Res Ther. 2019 Feb 4;21(1):45. doi: 10.1186/s13075-019-1833-y. PMID: 30717793

 83. Larsson I, Andersson MLE; BARFOT study group. Reasons to stop drinking alcohol among patients with rheumatoid arthritis in Sweden: a mixed-methods study.BMJ Open. 2018 Dec 14;8(12):e024367. doi: 10.1136/bmjopen-2018-024367. PMID: 30552279

 84. Forslind K, Svensson B. Repair of bone erosions in rheumatoid arthritis: a systematic literature review. Scand J Rheumatol. 2019 Jul 16:1-6. doi: 10.1080/03009742.2019.1606274. [Epub ahead of print] PMID: 3130985

 85. Malm K, Bergman S, Bremander A, Larsson I, Andersson MLE; BARFOT study group. Discussions of lifestyle habits as an integral part of care management: a cross-sectional cohort study in patients with established rheumatoid arthritis in Sweden. Rheumatol Adv Pract. 2019 Oct 9;3(2):rkz039. doi: 10.1093/rap/rkz039. eCollection 2019. PMID: 31701084

 86. Hafström I, Ajeganova S, Andersson ML, et al. A Swedish register-based, long-term inception cohort study of patients with rheumatoid arthritis – results of clinical relevance. Open Access Rheumatol. 2019;11:207–217. Published 2019 Sep 9. doi:10.2147/OARRR.S218448

 87. Nyhäll-Wåhlin BM, Ajeganova S, Petersson IF, Andersson M. Increased risk of osteoporotic fractures in Swedish patients with rheumatoid arthritis despite early treatment with potent disease-modifying anti-rheumatic drugs: a prospective general population-matched cohort study. Scand J Rheumatol. 2019;48(6):431–438. doi:10.1080/03009742.2019.1611918

 88. Svensson B, Forslind K, Andersson M. Unacceptable pain in the BARFOT inception cohort of patients with rheumatoid arthritis: a long-term study. Scand J Rheumatol. 2020 Jun 4:1-8. doi: 10.1080/03009742.2020.1729404. Online ahead of print. PMID: 32496838

 89. Leu Agelii M, Andersson M, Jones BL, Sjöwall C, Kastbom A, Hafström I, Forslind K, Gjertsson I. Disease activity trajectories in rheumatoid arthritis: a tool for prediction of outcome. Scand J Rheumatol. 2020 Aug 28:1-10. doi: 10.1080/03009742.2020.1774646. Online ahead of print. PMID: 32856510

 90. Bremander A, Malm K, Andersson ML; BARFOT study group. Physical activity in established rheumatoid arthritis and variables associated with maintenance of physical activity over a seven-year period – a longitudinal observational study. BMC Rheumatol. 2020 Oct 8;4:53. doi: 10.1186/s41927-020-00151-6. eCollection 2020. PMID: 33043247 Free PMC article.

 91. Andersson M, Svensson B, Bergman S. Pain in rheumatoid arthritis: a seven-year follow-up study of pain distribution and factors associated with transition from and to chronic widespread pain. Scand J Rheumatol. 2022 Sep;51(5):345-354. doi: 10.1080/03009742.2021.1944304. Epub 2021 Sep 1. PMID: 34470572

 92. Andersson ML, Svensson B, Forslind K. Distribution of erosions in hands and feet at the time for the diagnosis of RA and during 8-year follow-up. Clin Rheumatol. 2020 Oct 23. doi: 10.1007/s10067-020-05465-x. Online ahead of print.

 93. Bala SV, Andersson MLE, Forslind K, Svensson B, Hafström I. Reported disability in relation to observed activity limitation, grip strength and physical function in women and men with rheumatoid arthritis. BMC Rheumatol. 2021 May 3;5(1):13. doi: 10.1186/s41927-021-00184-5. PMID: 33934720

 94. Karstensen JK, Primdahl J, Andersson MLE, Christensen JR, Bremander A. Lifestyle factors in patients with rheumatoid arthritis-a cross-sectional study on two Scandinavian cohorts. Clin Rheumatol. 2022 Feb;41(2):387-398. doi: 10.1007/s10067-021-05905-2. Epub 2021 Sep 9. PMID: 34505213

 95. Larsson I, Bremander A, Andersson M. Patient Empowerment and Associations with Disease Activity and Pain-Related and Lifestyle Factors in Patients With Rheumatoid Arthritis. ACR Open Rheumatol. 2021 Dec;3(12):842-849. doi: 10.1002/acr2.11341. Epub 2021 Sep 15. PMID: 34523815

 96. Ajeganova S, Andersson MLE, Frostegård J, Hafström I. Higher levels of anti-phosphorylcholine autoantibodies in early rheumatoid arthritis indicate lower risk of incident cardiovascular events. Arthritis Res Ther. 2021 Jul 27;23(1):201. doi: 10.1186/s13075-021-02581-0. PMID: 34311770

 97. Nilsson J, Andersson MLE, Hafström I, Svensson B, Forslind K, Ajeganova S, Leu Agelii M, Gjertsson I. Influence of Age and Sex on Disease Course and Treatment in Rheumatoid Arthritis. Arthritis. Open Access Rheumatol. 2021 May 24;13:123-138. doi: 10.2147/OARRR.S306378. eCollection 2021. PMID: 34079395 Free PMC article.

 98. Ziegelasch M, Forslind K. Simplified Larsen erosion score (SLES) for estimating joint damage in early rheumatoid arthritis in clinical practice. Scand J Rheumatol. 2021 Feb 16:1-2.

 99. Aronsson M, Bergman S, Lindqvist E, Andersson MLE. Comparison of chronic widespread pain prevalence with different criteria in two cohorts of rheumatoid arthritis. Clin Rheumatol. 2022 Apr;41(4):1023-1032. doi: 10.1007/s10067-021-05999-8. Epub 2021 Nov 23.

 100. Aronsson M, Teleman A, Bergman S, Lindqvist E, Forslind K, Andersson MLE. The effect of a tight control regime with monthly follow-up on remission rates and reported pain in early rheumatoid arthritis. Musculoskeletal Care. 2022 Aug 12. doi: 10.1002/msc.1681. Online ahead of print. PMID: 35962485

 101. Leu Agelii M, Hafström I, Svensson B, Ajeganova S, Forslind K, Andersson M, Gjertsson I. Misdiagnosis of Rheumatoid Arthritis in a Long-Term Cohort of Early Arthritis Based on the ACR-1987 Classification Criteria Open Access Rheumatol. 2022 Sep 22;14:187-194. doi: 10.2147/OARRR.S372724. eCollection 2022. PMID: 36172258

 102. Svensson B, Andersson MLE, Gjertsson I, Hafström I, Ajeganova S, Forslind K. Erosion-free rheumatoid arthritis: clinical and conceptional implications-a BARFOT study BMC Rheumatol. 2022 Dec 30;6(1):88. doi: 10.1186/s41927-022-00317-4. PMID: 36581910

 103. Lönnblom E, Leu Agelii M, Sareila O, Cheng L, Xu B, Viljanen J, Hafström I, Andersson ML, Bergström G, Hultgård Ekwall AK, Rudin A, Kastbom A, Sjöwall C, Jacobsson LT, Kihlberg J, Gjertsson I, Holmdahl R. Autoantibodies to disease-related proteins in joints as novel biomarkers for the diagnosis of rheumatoid arthritis. Arthritis Rheumatol. 2023 Jan 31. doi: 10.1002/art.42463. Online ahead of print. PMID: 36718635

 104. Li T, Ge C, Krämer A, Sareila O, Leu Agelii M, Johansson L, Forslind K, Lönnblom E, Yang M, Xu B, Li Q, Cheng L, Bergström G, Fernandez G, Kastbom A, Rantapää-Dahlqvist S, Gjertsson I, Holmdahl R. Pathogenic antibody response to glucose-6-phosphate isomerase targets a modified epitope uniquely exposed on joint cartilage. Ann Rheum Dis. 2023 Jun;82(6):799-808. doi: 10.1136/ard-2022-223633. Epub 2023 Mar 1. PMID: 36858822

 105. Leu Agelii M, Hafström I, Svensson B, Ajeganova S, Forslind K, Andersson M, Gjertsson I. Misdiagnosis of Rheumatoid Arthritis in a Long-Term Cohort of Early Arthritis Based on the ACR-1987 Classification Criteria.Open Access Rheumatol. 2022 Sep 22;14:187-194. doi: 10.2147/OARRR.S372724. eCollection 2022. PMID: 36172258

 106. Ajeganova S, Andersson M, Forslind K, Gjertsson I, Nyhäll-Wåhlin BM, Svensson B, Hafström I. Long-term fracture risk in rheumatoid arthritis: impact of early sustained DAS28-remission and restored function, progressive erosive disease, body mass index, autoantibody positivity and glucocorticoids. A cohort study over 10 years. BMC Rheumatol. 2023 Aug 7;7(1):23. doi: 10.1186/s41927-023-00347-6. PMID: 37550762

 107. Palmowski A, Nielsen SM, Boyadzhieva Z, Hartman L, Oldenkott J, Svensson B, Hafström I, Wassenberg S, Choy E, Kirwan J, Christensen R, Boers M, Buttgereit F. The Effect of Low-Dose Glucocorticoids Over Two Years on Weight and Blood Pressure in Rheumatoid Arthritis: Individual Patient Data From Five Randomized Trials. Ann Intern Med. 2023 Aug 15. doi: 10.7326/M23-0192. Online ahead of print. PMID: 37579312

 108. Thorarinsdottir K, McGrath S, Forslind K, Agelii ML, Ekwall AH, Jacobsson LTH, Rudin A, Mårtensson IL, Gjertsson I. Cartilage destruction in early rheumatoid arthritis patients correlates with CD21-/low double-negative B cells. Arthritis Res Ther. 2024 Jan 15;26(1):23. doi: 10.1186/s13075-024-03264-2. PMID: 38225658