Att må bra – både ditt och vårdens ansvar!

Projektet – Patientinitierad forskning – har nu givit ut en broschyr: Att må bra – både ditt och vårdens ansvar!
Broschyren är en direkt följd av grundprojektets syfte; att inventera forskningsidéer utifrån patienters perspektiv. Då framkom att flera av idéer och problemen (som patienterna lyfte fram) finns redan beforskade men där vården inte använder den nya kunskapen ännu. Så för att stärka patienten i kontakten med vården utarbetades denna broschyr.
I fredags samlades projektgruppen för att slutföra sitt arbete och för att visa broschyren för intresserade på Spenshult.

 

web-bra

På bilden Gert Persson, Lena Botner, Maria Nylander, Eva Ödman, Ann-Margret Andrey och Eva Petersson.