Populärvetenskapligt

Här vill vi presentera vår verksamhet och våra resultat, men också sprida kunskap kring sjukdomar i muskler, leder och skelett, populärvetenskapligt.

Sjuksköterskemottagning – säker och effektiv av Ingrid Larsson.

Patienters med subkutan biologisk läkemedelsbehandling kämpar för att bli delaktiga och oberoende i livet av Ingrid Larsson.

Vad är Spondylartrit? av Emma Haglund, Ann Bremander och Stefan Bergman

Fysisk aktivitet och Spondylartrit av Emma Haglund

Eular 2013

Vad är artros? av Maria Andersson

Regelbunden kontakt med en sjuksköterska ger trygghet, delaktighet och är energigivande av Ingrid Larsson.

Fysisk aktivitet hos individer med reumatiska sjukdomar  av Emma Haglund, Ann Bremander och Karina Malm
Det finns mycket kvar att göra! Läs mer… (PDF)

Hälsofrämjande fysisk aktivitet för alla! av Emma Haglund, Ann Bremander och Karina Malm
Idag vet vi att hur aktiva vi är och i vilken utsträckning vi är igång och rör oss på oss har stor betydelse för hälsan. Läs mer…

När patienterna sätter agendan för forskningen av Ulrika Bergsten
När patienterna sätter agendan för forskningen kommer egenvärde, identitet och livskvalitet i fokus. Läs mer…

Personcentrerad vård av Ingrid Larsson.
Att leva med en reumatisk sjukdom påverkar patienters fysiska funktion dessutom påverkas känslomässiga, psykologiska och sociala aspekter med inverkan på patienters hela livssituation. Läs mer…