Ann Bremander blir professor i reumatologisk rehabilitering

FoU Spenshults mångåriga medarbetare och biträdande forskningschef Ann Bremander tillträder 1 juni en tjänst som professor i reumatologisk rehabilitering vid danska reumatikerförbundets (Gigtforeningens) sjukhus, Kong Christian X’s Gigthospital. Sjukhuset är specialiserat på reumatologisk rehabilitering och är beläget i Sønderborg på södra Jylland. Tjänsten är kombinerad med en position som professor vid Syddansk Universitet. Ann går från sin nuvarande anställning som professor och forskningsledare vid Halmstad Högskola, men behåller sitt engagemang vid FoU Spenshult.

Från FoU Spenshults perspektiv är det mycket värdefullt att Ann tillträder en professur inom ett område som är ett av FoUs profilområden. FoU Spenshult har också sina rötter i det som var svenska Reumatikerförbundets motsvarande sjukhus, där också Ann tidigare var aktiv som fysioterapeut och forskare. Verksamheten vid Spenshults sjukhus lades ner 2014, men Reumatikerförbundet är fortfarande en av FoUs stora samarbetspartners.

Läs mer på Gigtforeningens hemsida