Forskare vid FoU Spenshult, Halmstad skickar under januari 2017 ut en enkät gällande levnadsvanor till 1600 personer med reumatoid artrit (RA), ledgångsreumatism i BARFOT studien (Bättre AntiReumatisk Farmakoterapi för Reumatoid artrit).

Du som ingår i BARFOT-studien.

Vi är nu intresserade av att följa upp den levnadsvaneenkät som du besvarade 2010, för att vidare studera levnadsvanor som rökning, alkohol, kost, vikt och fysisk aktivitet och vilken effekt dessa har på sjukdomsaktiviteten. Vi är också intresserade av hur du mår idag och hur du hanterar din reumatiska sjukdom. Även om du gjort din avslutande 15-års kontroll vill vi gärna att du svarar på enkäten.

BARFOT – Bättre AntiReumatisk FarmakOTerapi är ett multicenterprogram för uppföljning av patienter med nyupptäckt reumatoid artrit i vilket följande reumatologenheter deltar: Helsingborg, Kristianstad, Capio Movement Halmstad (Spenshult), Sahlgrenska/Mölndal, Kalmar och Karolinska/Huddinge.

Ansvariga för studien är forskningschef Stefan Bergman och projektledare Maria Andersson. Om du har frågor om enkäten vänligen kontakta doktorand Karina Malm på FoU Spenshult, Bäckagård tel. 0735-18 70 40 eller e-mail: karina.malm@spenshult.se

Deltagandet i studien innebär att du fyller i den bifogade enkäten och skickar tillbaka den till oss i det medföljande frankerade kuvertet eller fyller i enkätsvaren elektroniskt på läsplatta eller dator.

Du som fått en enkät kan besvara frågorna genom att fylla i enkäten eller genom inloggning via följande länk. Där identifierar du dig med ditt unika lösenord, som du hittar på första sidan i enkäten.

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=fc023dcb965f