Tät Kontrollstudie vid Reumatoid Artrit

Ansvarig forskare: Maria Andersson

Forskare: Maria Aronsson, Capio Movement; Annika Teleman, Capio Movement och Stefan Bergman, FoU Spenshult

Tät kontrollstudien är en pågående studie med syfte att studera om enbart en tät uppföljning, i början av sjukdomsförloppet, kan öka remissionsfrekvensen (andel patienter med ingen / låg sjukdomsaktivitet) hos patienter med nydebuterad reumatoid artrit.

Totalt inkluderades 119 RA-patienter i gruppen med tät kontroll mellan 01/03/2011 och 30/06/2016 vid diagnos. Alla patienter uppfyllde kriterierna för tidig RA (<13 månaders durationt) och ingen hade tidigare fått en reumatisk diagnos. Inkluderandet av patienter var inte obligatoriskt vid kliniken, så av olika skäl var det ett antal patienter som uppfyllde kriterierna, men inte inkluderades i studien. Dessa patienter tillfrågades om att delta i kontrollgruppen.

Patienterna i den täta kontrollgruppen kallades till månatliga besök de första 6 månaderna och därefter vid 1 och 2 år. Röntgen av händer och fötter utfördes vid inklusion, 3, 6, 12 och 24 månader. Patienterna i kontrollgruppen hanterades enligt klinisk praxis och det var upp till läkaren att bestämma frekvenserna av besök och röntgenundersökningar

Betydelse

Det finns för närvarande inga bindande nationella riktlinjer som anger hur patienter med tidig RA ska övervakas och behandlas. Det finns enighet om att täta kontroller är fördelaktiga men hur tätt kontrollen ska vara oklart. Tidigare studier har kombinerat ett tätt kontrollschema med förutbestämda medicinska behandlingsschema, så det är oklart om det är de snäva kontrollerna per se som förbättrar resultaten eller den strikta behandlingen. Ändå implementerar många kliniker täta kontrollstrategier för tidiga RA-patienter. Om vi kan öka vår kunskap om de täta kontrollerna påverkar tidig RA kan vi bättre bestämma den optimala uppföljningen och behandlingen. Detta kan både förbättra patienternas hälsa och bidra till en bättre hälsoekonomi eftersom behandlingsmålet är patienter med låg eller ingen sjukdomsaktivitet och i full kapacitet för arbete.

Denna studie är ett samarbete mellan FoU Spenshult och Capio Movement, Halmstad