SPAX-kurs 28/5-15

Den 28 maj arrangerar Reuma Utveckling i samarbete med FoU Spenshult en SPAX-kurs i Stockholm för fysioterapeuter.
Syftet med denna utbildning är att upptäcka spondylartrit (inflammatorisk ryggsjukdom) i ett tidigt stadium.
Utbildningen vänder sig framför allt till sjukgymnaster i öppenvården som ofta är de som först möter dessa icke diagnostiserade patienter. Kursen ger vägledning kring hur fysioterapeuter kan hjälpa läkaren med kompletterande undersökning för att i ett så tidigt stadium som möjligt ställa diagnos. Kursen inkluderar information kring klassificationskriterier, karakteristiska sjukdomsdrag, undersökning, behandling och uppföljning.
Anmälan sker genom bifogad länk senast den 5 maj
https://docs.google.com/forms/d/1esMNbDsmeTiiFeerJ0oOMLLh2TwnIX6wJcq937an5Oo/viewform

Föreläsare är Emma Haglund, Med dr, specialistfysioterapeut inom reumatologi verksam vid FoU Spenshult och Högskolan i Halmstad