Reuma Direkt

Reuma Direkt är en frågelinje för dig som har eller misstänker att du har en reumatisk sjukdom. Hit ringer du med dina funderingar och frågor. Du får utan kostnad prata direkt med kompetent och engagerad vårdpersonal. Frågelinjen drivs av Reumatikerförbundet och FoU Spenshult.

Telefon 020-20 20 35
Öppet måndag 15.00–19.00, tisdag–torsdag 13.00–17.00
På tider utanför öppettider kan du lämna meddelande via telefonsvararen.
Ange telefonnummer där du är anträffbar. Vi ringer upp dig under våra öppettider.
Du kan även ställa dina frågor via e-post: reumadirekt@reumatiker.se
Hemsida: https://reumatiker.se/kontakt/fragelinjen-reuma-direkt/

Vem kan ringa?
Personer med reumatisk sjukdom eller misstänkt reumatisk diagnos
Närstående/anhöriga
Studenter
Sjukvårdspersonal

Vad handlar frågorna om?
Det är stor variation på frågorna!
Symtom, orsak till sjukdom och sjukdomsutveckling.
Olika behandlingsmetoder.
Var kan jag söka hjälp inom exempelvis vård och patientföreningar.
Ibland kan man behöva någon som lyssnar och ger stöd.

Frågelinjen bemannas av erfaren sjukvårdspersonal som har:
Tystnadsplikt.
Fokus på den som ringer.
Eftersträvar att se helheten runt den som frågar eller behöver stöd.
Frågeställaren kan vara anonym.

Välkommen att ringa!