Professor Peter Croft hedersdoktor vid Lunds Universitet

Den 31 maj hade Lunds Universitet traditionsenlig doktorspromovering i Lunds domkyrka. Vid promoveringen överlämnas under högtidlig inramning lärdomens insignier till de som under det gångna året avlagt doktorsexamen. Dessa insignier utgörs av hatten (frihetens tecken), ringen (den uppriktiga trohetens pant) och diplomet (vittnesbörd om lärdom och framstående egenskaper).

Utöver de som promoveras efter avlagda prov kan även andra personer hedras efter förtjänstfulla insatser för universitet och utnämnas till hedersdoktorer. I år hade vi glädjen att se professor Peter Croft promoveras som hedersdoktor.

Peter Croft är professor i primärvårdsforskning vid University of Keele i England och han är sedan mer än 20 år tillbaka en ledstjärna för forskning kring smärta och andra problem från rörelseapparaten. Med etablerade och nyutvecklade metoder har han studerat orsaker, förlopp, konsekvenser och behandlingar vid bland annat kronisk smärta och artros.
 
Hans forskningsenhet i Keele var en inspirationskälla när FoU Spenshult bildades 1999. Han var också opponent när vår forskningschef Stefan Bergman försvarade sin avhandling 2002. Under början av 2000-talet bidrog Peter starkt i uppstarten av den populära epidemiologikurs, som FoU Spenshult nu givit under tretton år. Samarbetet har fortsatt på flera plan och det är med stor glädje som vi konstaterar att Peters insatser nu uppmärksammas genom utnämningen till hedersdoktor vid Lunds Universitet.

PI-web

Professor Peter Croft (till höger) tillsammans med Fou Spenshults förre chef professor Ingemar Petersson.