Ingrid Larsson har disputerat

Fredagen den 17 maj var dagen D för vår doktorand Ingrid Larsson. Hon försvarade då sin doktorsavhandling vid Hälsohögskolan i Jönköping. Det hela förlöpte mycket väl och Ingrid kan nu titulera sig Doktor i Hälsa och vårdvetenskap.
Det var passande nog en vacker dag i Jönköping och solen strålade även inne i salen, där kollegor, vänner och familj samlats för det offentliga försvaret. Opponent var professor Birgitta Andershed och betygsnämnden bestod av professorerna Staffan Lindblad, Marie-Louise Hall-Lord och Karin Enskär.

Ingrid-ppDisputationen inleddes med att Ingrid själv på ett lättfattligt och tydligt sätt berättade om sina fyra studier och betydelsen av dessa. Därefter följde en intressant och spännande diskussion på hög nivå mellan Ingrid och opponenten. Ingrid hade väl avvägda svar även på de svåraste frågorna och fick bl.a ingående diskutera om det kanske är så att reumatologisk vård redan i stor utsträckning är person-centrerad. Ett par andra begrepp kom också under luppen i den noggranna granskningen av avhandlingen.
Oppo

Efter att betygsnämnden sammanträtt (och enligt en fluga på väggen varit mycket nöjda med vad de hört under disputationsakten) förkunnades att Ingrid var godkänd, vilket är det enda betyg som ges.
Ingrid-Birgitta
Ingrid Larsson, vår nya Doktor i Hälsa och vårdvetenskap, är nu redo för nya utmaningar och vi på FoU Spenshult hoppas på många år med samverkan i spännande forskningsprojekt.