Guldregn över FoU Spenshult!

I veckan har Reumatikerförundet meddelat resultatet av årets utdelning av forskningsanslag från Reumatikerfonden. I konkurrens med andra forskare runt om i Sverige har medarbetarna på FoU Spenshult vunnit anslag på sammanlagt 400 000 kr. Detta innebär ett mycket värdefullt tillskott för vår forskning kring sjukdomar i rörelseapparaten. Reumatikerförbundet, som en gång var instiftare till FoU Spenshult, är är även vid sidan av dessa anslag en viktig samarbetspartner i patientnära forskningsprojekt och utveckling av vården för personer med reumatiska sjukdomar.